Při posledním kontrolním dni volnočasového areálu Rolava objevil primátor Karlových Varů Petr Kulhánek hned několik nedostatků, které je potřeba odstranit. Jedním z nich je například nepoužitelná lezecká stěna, na kterou je vstup úplně zakázán. Problematické jsou také plochy kolem nové asfaltové dráhy. Vedení města už začalo některé problémy řešit.

„Nedostatky se snažíme odstraňovat průběžně. Řešíme se zhotovitelem stavby tlakovou impregnaci dřeva plotu okolo areálu. Už dříve jsme v rámci reklamací řešili prosakování střechy krytého prostranství pro výuku in-line bruslení. Hodně se hovoří i o chybějícím travním porostu na některých plochách dotčených úpravami in-line dráhy, zjišťujeme, zda chybí kvůli špatnému provedení stavebních prací, nebo z jiného důvodu,“ uvedl mluvčí karlovarské radnice Jan Kopál.

Podle jeho slov se rozhodlo vedení města technicky nevyhovující lezeckou stěnu zcela odstranit. Dalším problémem, který město řeší, je špatný stav vody ke koupání. „Intenzivně jednáme s rybářským svazem o vodních plochách v areálu, které by chtělo převzít město. Chtělo by do budoucna zajistit jejich vyčištění a odbahnění, aby déle splňovaly hygienické limity pro koupání a Rolava se tak mohla stát bezpečným přírodním koupalištěm. Zjišťujeme, za jakých podmínek je rybářský svaz ochoten vodní plochy přenechat,“ dodal mluvčí magistrátu Jan Kopál. Jednání na toto téma je plánováno na září.