Současná tropická vedra obtěžují nejen lidi, jenom záchrannáři evidují o dvacet až třicet procent výjezdů, ale také silnice a lesy.
Na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanovil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný nařízení, kterým stanovil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Nařízení platí od pondělí 12. července až do 20. července na celém území Karlovarského kraje.
V pohotovosti jsou také silničíři. Ti se snaží už tak rozbité silnice udržovat takm, kde se roztéká asfalt.


„Největším problémem jsou pro nás komunikace nejnižších tříd. Pokud se zde pohybuje těžká doprava, v asfaltu vyjíždí koleje. To je například v Kyselce, Dubině, Šemnici a Sedlečku,“ uvedl Josef Bulka, hlavní dispečer Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje.
Dodal, že pokud rozteklý asfalt utváří na komunikaci jezírka, silničáři je zasypávají drtí. „Nic jiného s tím dělat nejde. Ochlazení silnice je krátkodobé a nepomáhá. Takhle jsme včera likvidovali asfaltové jezero v Krásném lese. Pracovní čety tam pak během dne musejí vyjíždět několikrát,“ doplnil hlavní dispčer.


Také hasiči přijali kvůli vedrům několik opatření.
Na území kraje nyní zakázána jízda parních lokomotiv a jízda motorových vozidel po polních a lesních cestách, včetně jízdy motorových vozidel ve volné přírodě. „Toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích. Dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci,“ zdůraznil mluvčí hasičů Martin Kasal.
V kraji je zakázáno také rozdělávání ohňů ve volné přírodě a spalování hořlavých odpadů, pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti.
„Lidé dbát na to, aby neodhazovali hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě. Nařízení dále uvádí, že odpovědná osoba, která provozuje rekreační zařízení, je povinna zajistit průjezdnosti příjezdových cest. V rekreačních zařízeních lze ohniště rozdělávat jen na vyhrazeném prostoru,“ uvedl mluvčí.
Rozdělávání ohňů je zakázáno v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů. Vlastník lesa musí kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období provádělo spalování klestí.


V době od 25. června do 12. července bylo na území Karlovarského kraje zaznamenáno dvacet tři požárů ve venkovním prostředí, což je v současné době nárůst o 184 procent. Nejčastější příčinou požárů byla nedbalost , technická závada nebo samovznícení, ale také úmyslné zapálení. „V ostatních případech je příčina nešetřena,“ dodal Martin Kasal.
V souvislosti s aktuální situací vydal ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pokyn Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, kterým zakazuje nabírání hlášení pálení klestu a dřevních zbytků na lesních pozemcích.
„V případě, že někdo bude chtít nahlásit pálení, bude ze strany operačního střediska upozorněn na zákaz a toto hlášení nebude přijato. Na tento stav bude automaticky odkázán i ten, který bude chtít pálení nahlásit přes formulář na internetových stránkách krajských hasičů. Tento formulář je po dobu zákazu nedostupný,“ doplnil mluvčí.