„Já jsem plnil zadání Finančního výboru, který doporučil městu se touto možností zabývat. Osobně jsem proti," uvedl náměstek Klsák. Podle něj je kraj k převodu knihovny velmi zdrženlivý a zatím se nechce vyjadřovat.

„Je ale jasné, že by to město něco stálo. Kraj nyní předloží rozpočet, s nímž seznámím karlovarské zastupitele," vysvětlil náměstek. Proti převodu už na úterním zastupitelstvu protestovali především zastupitelé z hnutí O co jim jde. A zastupitel Otmar Homolka se několikrát dotazoval na důvod, proč by městská knihovna měla připadnout kraji. „Nevidím k tomu žádný důvod. Snad abychom ušetřili?" odmítl tuto změnu.

Knihovna i s pobočkami stojí město ročně kolem pěti milionů korun. Půldruhého milionu provoz a stejná částka jde na mzdy zaměstnanců.

Podle náměstka Klsáka by ale město převodem knihovny na kraj příliš neušetřilo.

„Jednak bychom museli zaplatit samotný proces převodu a také kraji hradit příspěvek na provoz knihovny i poboček. Navíc má krajská knihovna jiný knihovnický systém a také její technická úroveň je vyšší," jmenoval náměstek problémy převodu knihovny. Počáteční investice by tak byla kolem pěti milionů korun. A náměstek Klsák zdůraznil, že modernizaci městské knihovny by muselo uhradit město.

„Já o převodu městské knihovny přesvědčen nejsem a nepovažuji to za dobrý čin. Město by si knihovnu mělo ponechat ve své režii. Není to jenom půjčovna knih, ale je to i kulturně společenské centrum. A využívají ji i starší lidé, kteří mají pobočky knihovny za humny. Jsem pro to, aby struktura městské knihovny zůstala zachována," zdůraznil Jiří Klsák.

A co na převod knihovny říká samotný Karlovarský kraj a vedení krajské knihovny, pod niž by spadala?

Krajský náměstek Oleg Kalaš potvrdil společné setkání s ředitelem Krajské knihovny Karlovy Vary Vratislavem Emlerem a karlovarským náměstkem Jiřím Klsákem. A také informace o tom, že náměstek Klsák převod knihovny navrhl.

„Návrh se týká možnosti převzetí karlovarských knihoven krajem. Zatím šlo jen o diskuzi v obecné rovině, během níž jsme upozornili zástupce města na to, že by Karlovarský kraj především chtěl vědět, jak by se město Karlovy Vary podílelo na financování provozu knihoven. Zdůraznili jsme, že sjednocení úrovně jednotlivých knihoven s knihovnou krajskou by si vyžádalo vysoké náklady," uvedl Oleg Kalaš. Výsledkem jednání není podle něj žádný závazný dokument. „Je to jen dohoda, že ředitel krajské knihovny vypracuje podklad, v němž vyčíslí, kolik by stálo sjednocení knihovního systému knihoven a jaké by byly provozní náklady v případě, že by knihovny přešly pod správu Karlovarského kraje," zdůraznil náměstek Kalaš.

Městská knihovna

Městská knihovna Karlovy Vary, I. P. Pavlova má 11 zaměstnaců

Pobočky:

I. P. Pavlova

Čankovská

Tuhnice

Stará Role

Drahovice

Růžový Vrch

Vyhlídka