Velichov není výjimkou. I sem se v sobotu sjeli lidé, kteří zde nechali kus svého života. „Jsou to příjemná setkání. Vždyť řadu z těch lidí jsem půlstoletí neviděla a na některé z nich si ani nepamatuji,“ svěřila se Renata Štěrbová rozená Uslerová, jedna z posledních rodilých Němek v obci.

„Rodině Uslerových patří náš velký dík. Rodáci se na ně obrátili a oni vlastně celé setkání připravují,“ vyzdvihla přínos rodiny Markéta Moravcová, starostka Velichova. „Je to poprvé, co se s námi setkal zástupce velichovské radnice,“ pochválila na oplátku starostku Helga Mölcher, účastnice setkání rodáků. Z Velichova odešla v roce 1946, kdy jí byly čtyři roky. „Moji prarodiče měli v Ostrově kavárnu a pekařství. Snažila jsem se ty domynajít, ale už asi nestojí,“ dodala. Rodáci se do Velichova sjíždějí od roku 1996, kdy si připomněli sté výročí založení zdejšího kostela Nanebevzetí Panny Marie. Letos do regionu přijeli počtvrté. Jednou se setkali v Radošově a nyní podruhé ve Velichově. Cestu do Česka vážily takřka dvě desítky rodáků.