„Karlovarský kraj poskytl ze svého rozpočtu pro letošní rok 200 tis. Kč. Ministerstvo kultury ČR přispívá na památky ze svého rozpočtu prostřednictvím různých programů. Nám se letos podařilo získat z programu ´Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností´ celý jeden milion korun," říká velmi potěšeně starostka Markéta Moravcová a pokračuje: „Zádrhel je pouze v tom, že nám byly peníze schváleny až na konci října s tím, že musí být utraceny do konce roku. Projektová dokumentace ale byla připravena, stavební firma nasmlouvána, takže práce mohly začít okamžitě."

Dvou kontrolních dnů se zúčastnili také památkáři a neměli žádné výhrady. „Letos se podaří vyměnit část střechy. Červené plechy se stanou minulostí. Nový povrch střechy bude proveden tak, aby odpovídal tomu původnímu, šablony budou v barvě břidlice. Vyměňovány jsou i napadené části krovu a budou doplněny chybějící okapové žlaby," dodala starostka.