Z hlediska dostupnosti primární lékařské péče je Karlovarský kraj druhým nejhorším v České republice. Hůře je na tom jen sousední Ústecký kraj. Právě nedostatek praktických lékařů na venkově bylo i jedním z témat výroční konference Společnosti všeobecného lékařství, která se v těchto dnech koná v karlovarském sanatoriu Thermal.

Podle jednoho ze zúčastněných lékařů Dušana Zhoře, který je venkovským lékařem v Kyjově na jižní Moravě a jenž je zároveň šéfem ultrazvukové sekce pro primární péči, v této problematice není hlavní otázka peněz, ale motivace a celkové zázemí pro lékaře působící mimo velká města. "V jedné ze studií, která se zabývala primární péčí na venkově, lékaři odpověděli, že je pro ně mnohem důležitější to, jaké budou mít jejich děti na venkově možnosti školní docházky. To ale není problém jen České republiky, ale téměř celé Evropy. Hodně se s tím potýkají v Dánsku, Irsku, ale kupodivu i v sousedním Německu," uvedl lékař.

Ilustrační foto
Záchranná brzda pomůže hlavně seniorům a rodinám s postiženými lidmi

Podle něho je potřeba změnit už motivaci u studujících mediků. "Studenti medicíny absolvují praxi na jednotlivých specializovaných odděleních a samozřejmě i obvodech. Jsem toho názoru, že by měli mít povinnou praxi ve venkovských obvodech, čímž by získali určité zkušenosti a možná by si uvědomili, že i na venkově se dá dělat špičková medicína. Většina studentů totiž chce pracovat ve fakultních nemocnicích, protože se domnívá, že jen v nich se dá dělat světová medicína. Tak to ale není," poznamenal Zhoř. "Podstav venkovských lékařů není radno podceňovat stejně tak i fakt, že jde o starší lidi, kteří mají pár let do důchodu nebo už dokonce v důchodovém věku jsou. Je u nich tedy pravděpodobné, že mohou stonat a že ordinace zůstanou prázdné, přitom je na nich závislé mnoho místních lidí," upozornil.

Zmínil i další problém, s nimiž lékaři v moderní době zápasí, a tím je vysoká administrativa. "Lékař musí mít dobré vybavení a nesmí být pod tlakem. Venkovský lékař by měl být dobře ohodnocen, protože je v mnohem užším kontaktu se svými pacienty, kteří jsou schopni mu volat a psát i v noci. Právě teď se mi stal kuriózní případ, kdy mi můj pacient v jednu hodinu psal, že má opar na penisu a co s tím má dělat. Samozřejmě mě tím vzbudil a já přitom brzy ráno vstával, protože jsem jel kongres do Karlových Varů," uvedl Zhoř s tím, že zmíněnému pacientovi ale radou pomohl.

Krajský úřad v Karlových Varech.
Kraj má návrh rozpočtu na příští rok, hospodařit by měl s provozním přebytkem

Problémem je i odchod praktiků do zahraničí, kde lékaři mají podle něho lepší podmínky, ale také větší kompetence. Není proto překvapením, že nejpostiženějšími regiony ohledně dostupnosti primární péče jsou právě příhraniční regiony, jako je Karlovarský a Ústecký kraj. "Poptávka v zahraničí po lékařích je stále silnější, proto do Německa odchází stále mnoho českých lékařů, stejně tak se tomu děje u nás v poptávce po lékařích z Ukrajiny," uzavřel lékař.