Podle něho se v současné době zpracovávají ekonomické studie. Právě náklady jsou zřejmě nejdůležitějším faktorem, který podobu nové rychlostní silnice ovlivní. "Čtyřpruh je pochopitelně nejdražší, ekonomicky za současné situace proto nevychází. Zásadním momentem bude proces EIA, na základě níž by se mělo také rozhodnout, zda silnice bude ve vztahu s řekou Ohře levobřežní nebo pravobřežní," upřesnil ředitel Hnízdil.

Bývalý starosta Ostrova, krajský radní pro oblast dopravy a poslanec Parlamentu Jan Bureš tyto informace potvrdil. "Prosazuji čtyřpruh. Musíme počítat s tím, že stavba jako je rychlostní silnice na sever Čech by tu měla vydržet sto let. Intenzita dopravy narůstá, a pokud by se teď postavil třípruh, za pár let by nemusel stačit. Proto lobbuji u ministra dopravy za čtyřpruh," vysvětlil Bureš.

Také se snaží změnit legislativu v dané oblasti, a to konkrétně ohledně propočtů intenzity dopravy. Právě údaje z intenzity budou hrát při plánování rychlostní silnice podstatnou roli. "V tuto chvíli se počítá jen intenzita v daném úseku. Já ale prosazuji, aby to bylo po celkové délce, kdy by se sečetla doprava až do Liberce, kde je provoz daleko větší," poznamenal.

Jde tedy o to, zda se bude brát v potaz je provoz v úseku Ostrov - Květnová, nebo Ostrov - Liberec. Pokud by se bral kratší úsek, tak by na to hustota dopravy nestačila, pokud by se bral v potaz úsek Ostrov až Liberec, výsledky by nahrávaly čtyřpruhu. V prvním případě by se pak rozhodovalo mezi Ostrovem a Květnovou o dvoupruhu, maximálně o střídavém trojpruhu. Reálné zahájení výstavby je ale až po dostavbě dálnice D6. Realizace posledních úseků D6, které se nacházejí na území Karlovarska, by měly přijít na řadu v roce 2024. Předpokládané dokončení dálnice spojující hlavní město se západem Čech je pak rok 2026.