„Jsem velmi ráda, že letošní volební účast byla tak vysoká s ohledem na přetrvávající covidovou situaci. S výsledkem voleb jsem však spokojena, už i proto, že se za náš kraj dostalo do poslanecké sněmovny pět kandidátů a tito poslanci tak mohou prosazovat zájmy našeho kraje," uvedla primátorka.

Zároveň pogratulovala Janě Mračkové Vildumetzové, že obhájila svůj dosavadní post poslankyně a starostce Sokolova Renatě Oulehlové, nově zvolené poslankyni za Karlovarský kraj. Ale dodala, že republikově je zapotřebí ctít a respektovat vítěze voleb i přesto, že lidé mohou mít i jiný názor. "Mrzí mě také politický tah ve stylu spletence více stran v jednu koalici, který bude mít za důsledek jistě složitější vyjednávání. Věřím, že i nová vláda bude i přes zmíněné možné komplikace sestavena co nejdříve. Zároveň gratuluji všem, kteří ve volbách uspěli," doplnila primátorka Karlových Varů  Andrea Pfeffer Ferklová.