Vláda se podle něj k projednávání tohoto bodu vrátí. „Předpokládáme jeho schválení i proto, že premiér Bohuslav Sobotka se v minulosti jasně vyjádřil za ponechání hotelu ve vlastnictví státu," zdůraznil mluvčí Běhal.

Pokud by vláda navýšení základního kapitálu hotelu Thermal neschválila a neumožnila tak jeho potřebný rozvoj, bylo by podle Ministerstva financí skutečně namístě uvažovat o privatizaci. „S touto alternativou však ministerstvo v tuto chvíli nepočítá i z toho důvodu, že hotel v posledních letech hospodaří velmi dobře," vysvětlil Filip Běhal. V roce 2014 hospodařil se ziskem přes 8 milionů korun a v roce 2015 se ziskem přes tři miliony korun.

„A to navzdory výraznému propadu trhu v Karlových Varech z důvodu značného poklesu množství hostů z ruskojazyčných zemí kvůli sankcím EU namířeným proti Ruské federaci," doplnil mluvčí Běhal. Hotel Thermal se dokázal vyrovnat se současnými nepříznivými trendy v cestovním ruchu.

Andrej Babiš: Považuji to za úspěch

S poklesem hostů z ruskojazyčných zemí se hotel, jehož akcionářem je Ministerstvo financí, potýká zhruba od konce roku 2014. Počet ruských hostů meziročně poklesl o 44 procent (-868 hostů). Tento propad podle mluvčího Běhala zapříčinily mimo jiné události kolem Krymu, ukrajinská krize a také propad ekonomiky Ruské federace v důsledku poklesu cen ropy i sankcemi ze strany Evropskou unie.

„Udržení hotelu v černých číslech v době výrazného propadu trhu v Karlových Varech považuji za úspěch," prohlásil ministr financí Andrej Babiš.

Podle zprávy Ministerstva financí k výsledkům hospodaření hotelu Thermal přijal management hotelu v loňském roce řadu opatření, která vedla ke zvýšení efektivity hospodaření.

„Díky důsledné kontrole a řízení nákladových položek se podařilo meziročně snížit náklady o 30 milionů korun. Na druhé straně však v hotelu pořád zůstával prostor pro posílení marketingových a prodejních aktivit. Hotel postupně zahajoval aktivní spolupráci s agenturou CzechTourism, českými centry a velvyslanectvími České republiky v zahraničí a začal cílit i na perspektivní čínský trh," stojí ve zprávě.

Mezeru vzniklou výpadkem ruské klientely se hotelu Thermal částečně podařilo vyplnit.

„V loňském roce pokračoval pozitivní trend narůstajícího počtu německy mluvících hostů, přibývali však i čeští klienti. Stále častěji se v hotelu ubytovávají i arabští hosté, kterých loni přibylo o 13 procent (+209 hostů), přičemž jejich převážná většina pocházela z Kuvajtu a Spojených arabských emirátů (+205 hostů). Navíc se loni v hotelu Thermal uskutečnilo oproti předešlému roku o 20 procent více kongresových akcí a podařilo se navýšit tržby z pronájmu prostor," shrnuje dokument Ministerstva financí hospodaření hotelu.

Nutné investice

Zpráva ale také varuje. Aby se mohl tento karlovarský lázeňský hotel, který je rovněž centrem každoročního mezinárodního filmového festivalu, dále provozovat a rozvíjet, neobejde se do budoucna bez rozsáhlých investic.

Ministerstvo financí se proto rozhodlo navýšit jeho základní kapitál o 300 milionů korun. Tyto prostředky by měly být využity na celkovou rekonstrukci hotelu, která bude zaměřena především na zlepšení technického stavu, bezpečnosti a konkurenceschopnosti hotelu. O navýšení základního kapitálu však musí rozhodnout vláda.