Novinku zavedla letos při kontrolách dětských táborů Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje. Hodnotí, jak jednotlivé tábory přistupují k aktuálním doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR.

„Rozdáváme letos hvězdičky. Ty nějakým způsobem hodnotí, jak se jednotlivé tábory vypořádaly s doporučením ministerstva zdravotnictví ohledně zásad a opatření souvisejících s covidem-19,“ vysvětluje mluvčí hygienické stanice Jana Háčková.

„Zatím jsme v Karlovarském okresu rozdávali vždy čtyři nebo pět hvězdiček, tedy nejlepší možné hodnocení. Organizátoři vzali doporučení zodpovědně,“ dodává s tím, že ze získaných dat by pak chtěli dále vycházet.

Hlavním kritériem je přístup organizátorů k vydaným doporučením. Mezi ty patří například dostupnost dezinfekcí na několika místech, dostatek teplé vody, poučení personálu o nakládání s dezinfekcí nebo obeznámenost dětí se správnou metodou mytí rukou. U přidělení hvězdiček je důležité, jestli je tábor založený na pobytu v přírodě nebo jestli navštěvuje například veřejné bazény.

Památky v Karlovarském kraji lámou rekordy

Nová metoda krajské hygienické stanice je nad rámec jejích povinností, mezi které patří pravidelné kontroly všech rekreačních středisek s dětskými tábory. Těch je letos celkem 23 a rozdělené jsou do 15 různých lokalit. Od začátku července zatím hygienici stihli navštívit a zkontrolovat 13 turnusů. Pouze na jednom z nich museli udělit provozovateli pokutu. „Jednu jsme dali za nedodržení přesných návyků při uchování potravin. To je docela zásadní věc, protože zdravotní potíže ze stravy by se mohly dotknout celého tábora. Provozovatel ale ještě za naší přítomnosti problém vyřešil a vše dal do pořádku,“ popisuje Jana Háčková.

Dvě pokuty za nakládání s potravinami udělovala hygienická stanice na táborech i minulý rok. Stejně jako loni ale nezaznamenali její pracovníci žádné další mimořádné situace.

Dominik Hron