V souvislosti s koronavirem je ale počet lidí v objektu omezen na třicet, a proto i sem je třeba dopředu včas se zaregistrovat. Věž, která je ve vlastnictví Konfederace politických vězňů, je přitom přístupná jen o sobotách. „Zájemce o návštěvu se musí ohlásit aspoň tři pracovní dny předem na adrese:

vezsmrti@seznam.cz, kde uvede termín návštěvy, počet lidí a kontakt na sebe. Termín mu bude potvrzen,“ upozorňuje Vlasta Preislerová, předsedkyně politických vězňů Karlovy Vary.