Bylo to 1100 nemocných na 100 000 obyvatel, což ve srovnání s předchozím týdnem představuje vzestup o 25,3 procenta. Nemocnost je však nepatrně nižší, než byla v předprázdninovém šestém kalendářním týdnu. Ve všech věkových skupinách došlo k vzestupu počtu onemocnění, nejvyšší růst počtu nemocných (+ 53,2 %) byl ve věkové skupině 6 až 14 let.

Podle informací Martiny Prokopové, ředitelky odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Karlovy Vary (KHS), byla nejvyšší relativní nemocnost ARI v osmém kalendářním týdnu v okrese Cheb, a to 1 232 nemocných na 100 000 obyvatel. Nejnižší pak v okrese Karlovy Vary s 952 nemocnými na 100 000 obyvatel. V okrese Sokolov byla nemocnost 1 147 na 100 000 obyvatel.

„Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI ve všech okresech, a to v okrese Karlovy Vary o 13,1 procenta, v okrese Sokolov o 75,9 procenta a v okrese Cheb o 8,7 procenta.

Ilustrační foto.Zdroj: ČTK

V osmém kalendářním týdnu bylo v Karlovarském kraji hlášeno 15 nových potvrzených případů chřipky. „V sezóně 2017 až 2018 evidujeme v Karlovarském kraji 46 potvrzených případů chřipky. Z okresu Karlovy Vary 33 případů, čtyři z okresu Sokolov a devět z okresu Cheb. Čtyři případy chřipky ve věkové skupině do pěti let, sedm ve věkové skupině šest až 14 let, jeden ve věkové skupině 15 až 24 let, deset ve věkové skupině 25 až 64 let a 24 ve věkové skupině nad 60 let,“ uvedla Prokopová.

Celkem 24 případů bylo zaznamenáno u žen a 22 případů u mužů. Čtyři případy onemocnění byly zachyceny v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, kterou zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se Státním zdravotnickým ústavem Praha.

V osmi případech měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo jednotce intenzivní péče, osm pacientů bylo hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 18 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 12 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace.

U dvou klinicky závažných případů došlo k úmrtí, to ale nesouviselo s chřipkou. Celkem 16 pacientům byla podána antivirotika. Ve dvou případech byli pacienti v takzvaném předchorobí očkováni proti chřipce, ve 41 případech pacienti negovali očkování proti chřipce v předchorobí a ve třech případech se nepodařilo očkovací anamnézu zjistit.

Ilustrační foto.
Z policistů vybavených defibrilátory se teď mohou stát také záchranáři