Ve 4. kalendářním týdnu 2019 byla nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 815 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s předchozím kalendářním týdnem představuje vzestup o 15,8 procenta. Ve všech věkových skupinách došlo k vzestupu počtu onemocnění, nejvyšší vzestup počtu nemocných (+ 41,4 %) je evidován ve věkové skupině školních dětí (6 až 14 let). „Počty akutních respiračních infekcí v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách,“ vysvětluje Martina Prokopová, ředitelka odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Karlovy Vary.

Nejvyšší relativní nemocnost ARI byla ve 4. týdnu v okrese Cheb (1171 nemocných na 100 000 obyvatel).

Komunikace v Moravské ulici je už v katastrofálním stavu a jízda po ní vyžaduje od řidičů velkou opatrnost.
Opravy ulic v centru lázní budou dražší

Nejnižší nemocnost ARI byla v okrese Karlovy Vary (481 nemocných na 100 000 obyvatel). V okrese Sokolov pak byla nemocnost 858 nemocných na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI v okrese Sokolov o 43,5 procenta a v okrese Cheb o 14 procent. V okrese Karlovy Vary došlo k poklesu počtu ARI o 7,9 procenta.

V 4. kalendářním týdnu byl podle hygieniků v Karlovarském kraji hlášen jeden nový potvrzený případ chřipky. „V sezóně 2018 až 2019 evidujeme v Karlovarském kraji celkem šest potvrzených případů chřipky, a to zejména v dospělé populaci. Onemocněli tři muži a tři ženy,“ dodala Prokopová.

Ve dvou případech (muž ve věku 58 let a žena ve věku 80 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni v nemocnici na ARO. Jeden pacient byl hospitalizován na standardním oddělení a u tří pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U jednoho klinicky závažného případu došlo k úmrtí. Celkem třem pacientům byla podána antivirotika.

Ilustrační foto
Získali jste nemovitost? Nezapomeňte na daně!