Pohřbí současná krajská politická garnitura keramickou školu, jednu z nejprestižnějších středních škol v Karlových Varech? Nebo jí naopak pomůže k vyššímu kreditu a rozvoji? To je otázka, na niž zatím nikdo nezná odpověď.

„Současné zkušenosti potvrzují, že zachovat za každou cenu některé školy znamená nastartovat agonii, která nakonec povede k jejich zániku,“ stojí doslova ve zprávě o návrhu na změny školství v Karlovarském kraji. Keramická škola má být podle předběžného návrhu buď sloučena se Střední odbornou školou logistickou v Dalovicích nebo s karlovarskou střední odbornou školou stavební. Třetí návrh už koketuje s jejím zánikem.
Střední průmyslová škola keramická se tak potácí nad propastí. Kvůli nižšímu počtu přihlášených žáků jí budou údajně chybět na provoz dva miliony korun.

Ředitel školy Jiří Rezek ale přičítá současné problémy školy první vlně optimalizace středního školství, kterou realizovalo bývalé krajské vedení. Důležitým negativním faktorem je i současná ekonomická situace. „Zájem žáků o některé obory byl výrazně snížen po sloučení keramického učiliště s keramickou školou. Nulový zájem následoval po problémech spolenosti Karlovarský porcelán. Přitom sklárny Moser se tyto problémy netýkaly. Přestože je keramika sklo a chemie oborem budoucnosti ve všech možných variantách, a to včetně obnovitelných zdrojů ochrany ovzduší, nemají podporu státu jako například zemědělství,“ uvedl Rezek. Ten považuje zrušení školy a začlenění pod jinou za nesystémové a u některých oborů za nereálné, protože by to znamenalo jejich zánik. „Návrat k vybudování kvalitního oboru je otázkou minimálně šesti let a nemalých finančních nákladů,“ zdůraznil Rezek.
Proti zániku keramické školy protestují i karlovarští zastupitelé.

„Z mého pohledu je jakákoliv zmínka o zrušení keramické školy v Karlových Varech nepřijatelná. Jde o jednu snad ze dvou takto specializovaných škol v Čechách. Navíc v regionu, kde má dané odvětví mnohasetletou tradici,“ prohlásil zastupitel Petr Kulhánek (KOA).

„Argument, že tento obor prochází krizí, neobstojí. Prochází krizí, ale nezaniká. Kdo je schopen dnes předpovědět, zda se nedočká blízké konjunktury? Bavme se proto o řešení aktuálního stavu, například zeštíhlením těchto oborů a doplněním jiných (hovořilo se o zaměření na životní prostředí). Nepřipusťme však řešení konečné, to si Karlovy Vary jako krajské město jednoho z nejvýznamnějších „porcelánových“ regionů Evropy i světa nezaslouží. Zatímco se vedou diskuse o posílení vysokého školství v Karlových Varech, budeme se mlčky zbavovat toho středního?“ doplnil.

S jeho názorem souhlasí i Vratislav Emler (nezávislý), krajský radní pro školství. „Střední školy chceme přivírat, ne zavírat. Keramickou školu chceme stabilizovat a zachránit. Nic jsme zatím nerozhodli a na materiálu o optimalizaci krajského školství dále pracujeme. Jednali jsme se všemi řediteli i úřady. Snažíme se o konsensus, ale ekonomický tlak je velký,“ zdůraznil krajský radní pro školství Emler.

Keramická škola versus další slučování škol

5. prosince byl uveřejněn článek s názvem „Střední školy v Karlovarském kraji čeká další slučování“. Odůvodňuje pokles žáků vlivem demografického vývoje a nutnost ekonomického hospodaření.
V článku je citována i keramická škola v Karlových Varech. Vzhledem k objektivnosti informací předkládaných veřejnosti – občanů Karlovarska – musím doplnit chybějící fakta.

Keramická škola patří ke Karlovým Varům stejně jako Becherovka, Vřídlo, Mattoni, Moser a i karlovarský porcelán nebo Sedlecký kaolin. Je nejstarší keramickou školou zemí Koruny české – existuje od roku 1872. Je „rodinným stříbrem Karlových Varů.“
Prošla optimalizací (slučováním) před čtyřmi lety, kdy keramické učiliště Stará Role bylo začleněno do keramické školy v Rybářích rozhodnutím Karlovarského kraje. Současně byl i obor Pozemní stavitelství předán do Drahovic. Tento obor byl tradiční, s dobrou úrovní a kvalitou. Přes upozorňování, že tím bude keramická škola ekonomicky náročná na financování z normativů – peněz daňových poplatníků, tj. nás všech, byl z keramické školy přesunut.
Škola nemá problém s počty přihlášek na umělecké obory a jako jediná v kraji koná v rámci přijímacího řízení talentové zkoušky. Zásadní problém je ve finanční náročnosti uměleckých oborů, protože výuka probíhá ve skupinách s malým počtem žáků. Tyto zvýšené finanční nároky byly kompenzovány právě silným oborem Pozemní stavitelství.
Malý zájem žáků je o technické obory keramické, sklářské a o chemii. Karlovarská keramická škola je poslední školou v České republice, která zatím keramické obory učí. Sklářské obory učí výhradně pro luxusní sklo Moser, kterého se netýká krize jihočeských a severočeských skláren a i skláren z Posázaví. Naopak zde chybí kvalifikovaní pracovníci, nahrazovaní i zahraničními zaměstnanci.
Zájem žáků o některé obory byl výrazně snížen po sloučení keramického učiliště s keramickou školou. Nulový zájem následoval po problémech společnosti Karlovarský porcelán prezentovaných v médiích jako konec porcelánu na Karlovarsku. Příčinou konkurzu bylo přitom zadlužení skláren Bohemia, které byly součástí společnosti. Sklárny Moser v Karlových Varech se tyto problémy netýkaly. Současné ekonomické problémy se dotýkají všech odvětví. Keramika, sklo a chemie však nemají masivní podporu státu jako zemědělství.
Keramika je oborem budoucnosti ve všech možných variantách od stavební keramiky až po technickou, včetně obnovitelných zdrojů a ochrany ovzduší. Chemie v současnosti je nepostradatelná od potravinářství až po energetiku. Nezájem žáků považuji za paradox. Z dějin však víme, že všechny velké kultury měly podobné problémy, a pokud se s ním nevyrovnaly, potom zanikly.

Zrušení školy a začlenění pod jinou, nebo rozprášení do jiných škol je nesystémové a u některých oborů i nereálné, znamenalo by jejich zánik. Zrušit školu lze během jedné minuty hlasování zastupitelů. Návrat k vybudování kvalitního oboru je otázkou minimálně šesti let a nemalých finančních nákladů.
Škola si je vědoma, že nemůže pouze natahovat ruku pro peníze. Díky nevhodně nastavenému systému financování škol, čím víc úsporných opatření dělá, tím dostává menší normativ – méně peněz. Řešením není u jedinečné školy její zrušení, ale systémová pomoc. Problematika je samozřejmě hlubší a širší, ale nic není zadarmo. Ani zdravotnictví, ani školství. A ti, co to platí, včetně mně, by měli mít objektivní informace.


Ing. Jiří Rezek
Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary