Třetí ročník soutěže, ve které je uživateli internetu hlasováním vybrána jedna výjimečná žena z každého kraje, letos za Karlovarský kraj vyhrála Hana Šimková, která tak obhájila své loňské vítězství.

Hana Šimková je zakladatelkou ostrovské pobočky občanského sdružení Macík, které se stará o týraná nebo nemocná zvířata. Tato pobočka, založená v roce 2002, však brzy díky práci Šimkové na nejrůznějších samostatných projektech své mateřské sdružení doslova přerostla, a proto se v roce 2005 osamostatnila.
Vybudovala domov pro stará a týraná zvířata v Horním Žďáru, který je v současnosti největším zařízením svého druhu v České republice.

Šimková zde působí jako předsedkyně sdružení a jako dobrovolník, kde se společně s ostatními dobrovolníky stará o téměř sto padesát zvířat, od koček až po koně. Zvířata zde nejsou držena v klecích, nýbrž mají k dispozici obrovský volný výběh, kde od sebe nejsou oddělována podle druhů a žijí jako v přirozeném prostředí. „Takovou vizi jsem měla od začátku. Nechtěla jsem vytvořit útulek, kde by byla zvířata zavřená v kotcích," uvedla Šimková.

Její činnost není omezena pouze na péči o zvířata. Díky tomu, že výběhy přímo sousedí s areálem ostrovské věznice, poskytuje domov pracovní příležitosti pro tamější vězně. Trestanci zde vykonávají běžné práce a údržbu domova, což jim pomáhá získat pracovní návyky a po propuštění se díky tomu mohou snáze zapojit do běžného života. „Naše úspěšnost je v tomto až dvoutřetinová," dodala Šimková.

V neposlední řadě navštěvují dobrovolníci domovy důchodců a stacionáře, kde žijí opuštění senioři, na které rodina nemá, či nechce mít čas. Zde zvířata slouží jako prostředníci při vzájemné komunikaci a získávání důvěry.

Navíc k výše uvedenému má sdružení na starosti odchyt volně pobíhajících zvířat, kde spolupracuje s útulky po celých západních Čechách a také s myslivci při záchytu lesní zvěře. Šimková proto vybudovala skutečně malé impérium, které ale přitom funguje, jako nezisková organizace.

Veškerá práce je zde dobrovolná a všechny věci potřebné pro provoz, od krmiva, přes léky, až po právní asistenci, jsou poskytovány sponzory a dobrovolníky, kterých má domov podle Šimkové přes dva tisíce po celém Česku. Mezi největší dary patří půl milionu korun od společnosti ČEZ, získané skrze projekt „Vaše volba."

„Za ty peníze jsme zde vybudovali veterinární ordinaci," uvedla Šimková.

Co se plánů do budoucna týče, plánuje Šimková hlavně zvýšení počtu zvířat jak v domově, tak v ordinaci.

Jan Kozák