Nezisková organizace Prázdninová škola Lipnice zorganizovala v bývalé lyžařské chatě již třetí ročník kurzu o svobodě a sebepoznávání s názvem Vítr ve vlasech. 11 mužů a 13 žen ve věku od 23 do 47 let, kteří se vzájemně neznají a nikdy se neviděli, se vydalo užít si 10 dní na jakémsi táboře pro dospělé. Celkem se o velké táborníky stará 7 instruktorů a 2 kuchařky. A program mají vskutku netradiční a pestrý.

Hlásí se účastníci různých profesí, v každém věku a ze všech koutů republiky.

Miroslav Londýn je na kurzu Vítr ve vlasech šéfem týmu instruktorů. O jeho náplni řekl: „Snažíme se o rozvíjení osobnosti a samostatnosti táborníků prostřednictvím zážitkové pedagogiky. Pomocí různých většinou outdoorových her s kurzisty během těch deseti dnů pracujeme především na uvědomění sebe sama a na ujasnění si přístupu ke své vlastní svobodě."

Mezi aktivity, které si velcí táborníci během pobytu v Nejdku vyzkoušejí, patří kromě jiného také lezení ve vlastním lanovém centru, výtvarné tvoření, společenské hry, orientační běh nebo noční hra v přírodě. Celá skupina se také pravidelně pohybuje v Nejdku, kde je v kontaktu s občany.

„Po dohodě s firmou, která se stará o zeleň v našem městě, jsme umožnili kurzistům osázení záhonu před základní školou na náměstí," uvedl starosta města Lubomír Vítek.

„Dnešní happening je vlastně též jedna z našich her zaměřených na lepší procítění vlastní svobody. Úkolem je přesvědčit kolemjdoucí a nejdecké obyvatele k většímu zájmu o jejich okolí a o prostředí, kde žijí. Spousta lidí má dojem, že se jich věci, které se dějí kolem nich, netýkají, my se jim to pokusíme alespoň částečně vyvrátit. Donesli jsme borůvkový koláč, tančíme, zpíváme a zveme Nejdečany, aby se zapojili a užili si letní den," řekl o happeningu před základní školou jeden z táborníků Petr Rudzan.

„Priorita byla osázet záhony u vstupu do budovy školy a zapojit do zvelebování místní obyvatele. Vysadili jsme spousty keřů a keříků a doplnili jsme je o malované kamínky. Několik občanů může nyní říct, že mají na náměstí svůj keř," pochvaloval si průběh hry svých dospělých táborových svěřenců kurzový hlavní instruktor Londýn.