Společnost Golf Resort se ostře ohradila proti článku Prodej golfového hřiště se opět vrátil na stůl radních ze dne 21. ledna. My jsme se proto Vlastimila Argmana, předsedy představenstva, zeptali:

V článku, který informuje o negativním rozhodnutí rady vůči společnosti Golf Resort KV, je podle vás celá řada zkreslujících a neobjektivních informací. Mohl byste být konkrétnější?
V kupní smlouvě o prodeji golfového hřiště v Olšových Vratech ze 7. září 2004 je závazek zaplatit 20.000.000,- korun do deseti let, nebo může být kupní cena snížena o prostředky vložené do oprav a technického zhodnocení areálu.
Smlouva končí v roce 2013. Smlouva byla uzavřena v roce 2004 za v té době známých legislativních podmínek pro veřejnou podporu.
V roce 2005 došlo ke změně legislativy o veřejné podpoře, a tím výrazně nižší možnosti započítávání investic vůči původně sjednané ceně. Maximální částka veřejné podpory ve třech po sobě následujících letech může být 5.000.000,- korun. Z toho logicky vyplývá, že společnost Golf Resort může započítat za 10 let pouze 15.000.000,- korun. Protože se jedná o legislativní změnu, požádala společnost Golf Resort město Karlovy Vary o prodloužení lhůty splatnosti vzhledem k výše uvedené legislativní změně.

Vedení města také uvedlo, že ještě nemá k dispozici konkrétní čísla za rok 2010 a čeká na předložení zápočtu.

Proti tomu se musím ohradit. Společnost Golf Resort pravidelně v závěru roku předkládá žádost o zápočet prostředků vložených do oprav a technického zhodnocení golfového areálu. Žádost o zápočet pro rok 2010 byla předána do podatelny magistrátu 15. prosince 2010 a její přijetí bylo městským úřadem potvrzeno. Je samozřejmé, že rada města a zastupitelstvo mohou rozhodnout v neprospěch společnosti Golf Resort a rokem 2014 požadovat doplacení rozdílu kupní ceny bez možnosti využití snížení ceny o prostředky vložené do oprav a technického zhodnocení.
Vzhledem k tomu, že změna evropské legislativy vstoupila v platnost až po uzavření smlouvy, je možné toto vykládat několika možnými způsoby, naše společnost rozhodně předloží legislativní výklad k této situaci z našeho pohledu.

Upozornili jste na změnu legislativy vedení města včas?

Společnost Golf Resort upozornila na možnost řešení této situace se skoro tříletým předstihem, aby bylo možné o celé věci diskutovat mezi městem Karlovy Vary a naší společností a bylo dosaženo nekonfliktního řešení.
O to víc mě zaráží, že se článek nese v duchu, že naše společnost nedodržuje podmínky kupní smlouvy, a nesouhlasného kategorického stanoviska radních.
Jsem přesvědčen, že takto účelově zveřejňované neobjektivní informace neslouží k dobrému vztahu mezi městem a naší společností.

Dodržuje Golf Resort všechna ustanovení kupní smlouvy o prodeji golfového hřiště, k nimž se zavázal?

Ano. Všechna ustanovení kupní smlouvy z roku 2004 a prostředky vložené do oprav a technického zhodnocení dosáhly do roku 2010 objemu víc jak 40.000.000,- korun. Součástí kupní ceny je 20.000.000,- korun, které subjekt může zaplatit do deseti let, nebo je započítat oproti prostředkům vynaloženým do oprav a technického zhodnocení. Tento bod vkládalo město do smlouvy proto, aby společnost Golf Resort rozvíjela golfový areál.
Z porovnání vložených prostředků 40.000.000,- a závazku 20.000.000,- korun jasně vyplývá, že společnost Golf Resort již dvojnásobně překročila svůj slib, a přitom ještě zbývají tři roky do konce účinnosti této smlouvy.
Výsledkem těchto vynaložených finančních prostředků je, že golfový areál sloužící zejména ke golfové turistice zvyšuje atraktivitu Karlových Varů a je vždy vnímán jako karlovarské golfové hřiště, mimo jiné jedno z nejlepších v České republice.