Svůj nesouhlas odůvodňuje krajská organizace SVOL tím, že se v před nedávnem uskutečnily rekognoskační lety nad územím Karlovarského kraje a z nich vyplynulo, že stav kůrovce je v našem kraji v základním stádiu. Není proto nutné přijímat mimořádná opatření k jeho likvidaci.

„Chápeme, že situace na severní Moravě je neutěšitelná, ale plošný zákaz těžeb přivodí drobným vlastníkům nemalé problémy. Zejména v oblasti sociální, kdy zákaz těžeb znamená propouštění těžebních dělníků v lokalitách kde se s kůrovcem již vypořádali, a následné i ekonomice hospodaření, kdy zákaz těžby znamená konec příjmu z jediného zdroje finančních prostředků,“ uvedl Václav Konopík, předseda krajské organizace SVOL.

Podle prohlášení krajské organizace SVOL ty subjekty, které mají nakoupeny stroje na leasing nebo na úvěr, nebudou mít prostředky na splácení svých závazků. Obce počítají ve svých rozpočtech s příjmem z hospodaření v lese. „Rovněž veškeré pěstební práce jsou závislé na příjmu z prodeje dříví jako jediného zdroje finančních prostředků,“ konstatoval Konopík.
Karlovarský kraj nebyl podle prohlášení SVOL nijak extrémně postižen kůrovcovou ani jinou kalamitou, veškeré práce v lesnictví probíhají dle plánovaných harmonogramů, kdy většina lesních majetků realizuje těžbu i ve čtvrtém čtvrtletí. „Na dřevní hmotě od místních dodavatelů je závislá i valná většina drobných pilařských provozů, pro které je ekonomicky nemožné si obstarat piłařskou kulatinu od dodavatelů z postižených lokalit. Zákaz úmyslných těžeb může mít ekonomicky negativní dopad do širší sféry pracovního trhu. Pokud dojde k zastavení těžeb, dojde k odlivu pracovních sil z lesnického sektoru,“ podotkl Konopík.

Podle krajské organizace SVOL se všichni věnují lesnickému hospodaření s péči řádného hospodáře. „Víme, jak se máme zachovat v případě dopadu nepříznivých klimatických podmínek nebo kůrovcové kalamity. Zákon nám tyto
povinnosti vlastníka ukládá dostatečné jasně a zřetelně. V tento okamžik nemá návrh opatření obecné povahy pro vlastníky lesů v Karlovarském kraji opodstatnění,“ dodal Konopík.

V současné době společnost Lesy města Chebu obhospodařují celkem 2133 hektarů lesa. Z toho je jedna část dokonce i v německém Bavorsku. „Po zákazu těžby, který se týká zejména jehličnanů, budeme těžit pouze to, co bude dovoleno. To znamená, že více práce budeme mít v listnatých porostech. Předpokládám, že zákaz potrvá jen dva měsíce. A pro nás to není zásadní problém. Ztráta dřeva, které nebudeme moci v té době těžit, nebude tak velká, aby nás to ohrozilo. Na druhé straně se spíše obávám, že sníží výkupní cena dřeva, což by byl větší problém, než zákaz samotný,“ řekl Josef Kubát, jednatel společnosti Lesy města Chebu.

Obavy z postupu ministerstva nesdílí Lázeňské lesy Karlovy Vary. „Máme dost kalamitního dřeva, takže na něj se soustředíme. Navíc počítám, že zákaz bude okolo nového roku zase pryč,“ řekl Pavel Reiser, zástupce ředitele Lázeňských lesů Karlovy Vary.
Ministerstvo zemědělství nařídilo dočasně zastavit úmyslné těžby lesních porostů. Nařízení ministerstva zemědělství o dočasném zastavení úmyslné těžby se vztahuje na smrky a borovice. Výjimku z něj mají lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem. Zákaz těžby je navržen do konce tohoto roku.

(mel, pet, bur)