Do ostrého sporu se dostali vodáci z Karlovarska se soukromou akciovou společností EnerUm, která chce v Dubině poblíž oblíbeného vodáckého tábořiště postavit malou vodní elektrárnu a využít k tomu chce rozpadlý a dnes již nefunkční jez.

Právě na jeho místě chce vybudovat jez nový, který ovšem není podle vodáků i přes nastavené parametry bezpečný. Proti záměrům investora tak podali řadu připomínek, čímž zabránili vydání stavebního povolení. Jediný akcionář a majitel firmy Vladimír Uman nařčení odmítá. Tvrdí naopak, že po jejich zásahu se stane místo bezpečným a navíc bude mít kladný dopad na ekologii.

"Vlastníkem původního jezu v Dubině je Povodí Ohře. EnerUm tam chce provozovat malou vodní elektrárnu, v rámci níž má postavit nový jez s pohyblivými klapkami. Asociace vodní turistiky a sportu tento záměr ale napadla, a Vodoprávní úřad nyní řeší její připomínky. Ten se musí s nimi vypořádat. Jez je ale konstruován pro bezpečné splutí vodáků. V současné době je po územním řízení, čeká se už na vydání stavebního povolení. Aby bylo vydáno, musí se nejdříve ale vyřešit připomínky asociace. Pokud by bylo vydáno, vodáci se proti stavebnímu povolení ještě mohou odvolat ke krajskému úřadu," vysvětluje ředitelka Povodí Ohře Karlovy Vary Petra Fošumpaurová s tím, že pokud by se začalo stavět, tak až zřejmě příští rok.

Miloslav Pražák z firmy Dronte se domnívá, že jez v Dubině bude delší a vyšší než ten v Radošově, kde zahynulo už mnoho vodáků. "Naší zásadní připomínkou je proto bezpečnost vodáků. Všude se snažíme, aby byly řeky pro vodáky bezpečné, iniciujeme přestavbu rizikových jezů, a v Dubině se má stavět toto. Stavebník opatřil zamýšlený jez dlouhou sportovní propustí, která umožňuje vodákům tuto překážku proplout. Jez je však stavěn jako Jamborův práh, což je stavba, která vytváří při větším průtoku obrovské vodní víry. Pokud se člověk ať úmyslně nebo neúmyslně dostane do těchto vírů, je velmi pravděpodobné, že utone. Plánuje se tam zkrátka další smrťák, i když bude mít sklápěčku, protože vír může člověka vtáhnout pod vodu. Navíc nový jez má být větší i než ten původní, který tam kdysi stál. Ročně tam přitom propluje přes 30 tisíc vodáků," oponuje profesionální vodák, který upozorňuje, že stavba bude mít i zásadní dopad na krajinu. "Pokud dají úřady investorovi požehnání, půjdeme s tím klidně i k soudu," dodává.

Investor Uman se hájí, že po jejich zásahu bude místo naopak bezpečnější. "Před rozpadlým jezem vodáky varují značky, že nemají místem proplouvat ani zprava, ani zleva. Stejně se tak ale děje, máme na to i důkazy, protože jsme vodáky, kteří značky nerespektují, natočili. My naopak chceme, aby místo bylo sjízdné. Proto navrhujeme bezpečný jez, kde výška klapky bude 2,2 metru a spád vody kolem tří metrů. Sjízdný bude díky vodácké propusti. Navíc tam chceme postavit i rybí přechod a schody pro vodáky. To jsou všechno investice, které chceme zaplatit ze svého. Jen propust nás má stát čtyři miliony korun," reaguje investor. "Nelíbí se nám snahy některých vodáckých organizací, protože nám jde nejen o ekologii, ale i bezpečnost."

Firma má na své náklady postavit také samotný jez, který následně převede do majetku Povodí Ohře. Podle Umana to má být ve smlouvě ošetřeno tak, že údržba i provozní náklady na nový jez budou i nadále v režii firmy EnerUm. "Pozemky pod plánovanou elektrárnou zatím naše nejsou, máme je v nájmu, asi před třemi roky jsme ale už koupili okolní pozemky," uzavírá Uman s tím, že ve špičce má mít elektrárna výkon až 800 kW. Odběratelem energie má být společnost ČEZ. Výrobou elektřiny z malé vodní elektrárny se podle Umana ušetří až 3,5 tisíce tun oxidu uhličitého ročně.