Nenechte se ovšem mýlit, nejde o pracovníky vodáren, ale o soukromé firmy, které vystupují jako členové různých asociací údajně se zabývajících čistotou vod apod.

„Pokud je váš dům napojen na veřejný vodovod, v žádném případě není potřeba využívat jejich nabízených a hlavně placených služeb. Může se jednat o podvodné jednání, jehož cílem je tahat zbytečně peníze z kapes odběratelů pitné vody z veřejných vodovodů," upozornil Petr Lysák, provozní náměstek Vodáren a kanalizací Karlovy Vary (Vodakva).

„Naše společnost plně zodpovídá za dodržování a kontrolu kvality dodávané pitné vody na svém provozovaném území," doplnil Petr Lysák. Požadavky na kvalitu pitné vody jsou podle něj podrobně definovány v různých legislativních předpisech. Akreditovaná laboratoř Vodakvy provádí pravidelné kontroly a analýzy v celém procesu od výroby pitné vody, přes její distribuci až ke konečnému odběrateli. Místa pro odběr vzorků jsou předem stanovena a schválena Krajskou hygienickou stanicí. Ta provádí v rámci státního dozoru také namátkové kontroly.

„V případě, že potřebujete získat informace týkající se kvality dodávané pitné vody z veřejného vodovodu na území provozovaném Vodakvou, obracejte se na centrální dispečink 800 101 047. Dotazy můžete rovněž zasílat na e-mailovou adresu info@vodakva.cz nebo písemně na adresu Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary. Více informací najdete také na www.vodakva.cz," doplnil náměstek.