Pod vedením Milana Schulce trénuje na balkánskou misi 440 vojáků. Základ kontingentu přitom tvoří vojáci 41. mechanizovaného praporu v Žatci. „Od druhé poloviny července letošního roku budou působit v operaci NATO na území Kosova,“ uvedla Pavla Poláková, mluvčí a informační důstojnice jedenáctého kontingentu české armády v silách KFOR.

Cílem cvičení je podle Polákové především sladit činnost jednotlivých součástí kontingentu a pokračovat v přípravě na plnění specifických úkolů v zahraniční operaci. Vojáci, kteří se v polovině července přesunou na Balkán, ovšem nejsou jediní, kteří v těchto dnech ve vojenském výcvikovém prostoru ladí formu.

Společně s vojáky KFOR se zde totiž připracuje i stovka vojáků, kteří koncem srpna odletí do irácké Basry, kde budou pod velením Pavla Rouse působit v misi MNF(I). O tom, jestli příprava vojáků na zahraniční mise probíhá podle plánu, se přesvědčí i nejvyšší vojenské velení. Cvičící jednotky totiž 25. června navštíví náčelník Ganerálního štábu Vlastimil Picek.