Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Vojenský újezd Hradiště oslavil 60 let

Karlovy Vary - Historie a současnost vojenského újezdu Hradiště

13.9.2009 2
SDÍLEJ:

Předávání pamětního listu nejstaršímu bývalému příslušníkovi VZ 1534Foto: Foto:Stanislav Stebila

Je známo, že k přípravě ozbrojených sil si každá země, Českou republiku nevyjímaje, vytváří prostory, kde se mohou ozbrojené síly připravovat k zabezpečení obrany země, pro nasazení v misích a složky IZS pro pomoc obyvatelstvu v krizových situacích.

Těmito prostory jsou vojenské újezdy. Armáda ČR má celkem pět vojenských újezdů, kde žije více než 2 200 obyvatel s trvalým bydlištěm. Zabírají plochu skoro 1300 kilometrů čtverečních. Újezdy tvoří 1,65 procenta rozlohy České republiky: Boletice, Brdy, Březina, Libavá a Hradiště. V nich potom jsou vytvořeny vojenské výcvikové prostory se střelnicemi, cvičišti, a dalšími zařízeními..

Mezi nejstarší výcvikové zařízení v AČR patří VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště, který dne 3. září oslavilo své 60. výročí založení. Oslava se konala v prostorách kasáren slavnostním nástupem čestných hostů, současných a bývalých příslušníků. Mezi čestnými hosty byl přítomen velitel Velitelství výcviku-Vojenská akademie Vyškov plukovník gšt. Jaromír Zůna MSc. a bývalí velitelé.

Náčelník VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště podplukovník Ing. Petr Vašíček ve svém úvodním projevu seznámil přítomné s historii a současností. Poděkoval za vykonanou práci současným i bývalým zaměstnancům. Velitel Velitelství výcviku-Vojenská akademie plukovník gšt. Jaromír Zůna MSc. ve svém krátkém projevu zdůraznil význam výcvikových středisek ve vojenských újezdech AČR a ocenil úsilí příslušníků zařízení při plnění úkolů, za dosažené výsledky příslušníkům zařízení poděkoval a popřál jim hodně zdraví a úspěchů v dalším období.

Společně s náčelníkem VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště předali písemné pochvaly a finanční odměny příslušníkům zařízení a pamětní listy čestným hostům.
Posledním bodem slavnostního nástupu bylo předání pamětního listu a peněžitého daru z finanční sbírky zaměstnanců bývalému příslušníkovi VZ 1534 podpraporčíku v zál. Jakubu Tonarovi, který byl ze zdravotních důvodů nucen ukončit služební poměr v roce 2007.

Program dále pokračoval střeleckou soutěží o pohár náčelníka VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště na pěší střelnici Plešivec střelbou ze samopalu vz. 58 na vzdálenost 100 metrů na nekrytě ležící figuru s kruhy a pistole vz. 82 na vzdálenost 25 metrů na terč.
Střelecká soutěž byla ukončena předáním cen nejlepším jednotlivcům a družstvům.


Historie VÚ, VZ 1534 a současnost:

V březnu 1946 byl ve Vojenském výcvikovém táboře (VVT) Císařský les, později Vojenský výcvikový tábor Město Kynžvart v Císařském lese vytvořen VÚ 2286. Zpočátku zabezpečoval pouze jedno zařízení, a to dělostřeleckou střelnici. V říjnu 1946 byla dělostřelecká střelnice rozšířena na VVT Císařský les, který nesl krycí číslo VÚ 2286.

V rámci reorganizace armády a s tím spojeným přečíslováním útvarů byl VÚ 2286 přečíslován k 1.10.1949 na VÚ 1534.
V lednu 1953 je, na základě rozrůstající se těžby uranu a rozvoji lázeňství, rozhodnuto o ukončení činnosti ve VVT Město Kynžvart v Císařském lese a následně vládním usnesením bylo rozhodnuto o vytvoření Vojenského újezdu Hradiště.

Tato rozhodnutí měla dopad i na činnost VÚ 1534, který se z prostoru VVT Město Kynžvart v Císařském lese přemisťuje do nového Vojenského výcvikového prostoru Hradiště. V r. 1953 vzniká jako první dělostřelecká a tanková střelnice; v r. 1955 je přestěhováno velitelství VVP do obce Doupov; v r. 1955 velitelství přemístěno do obce Bochov; v r. 1956 velitelství přemístěno do Stružné; v r. 1963 velitelství přemístěno do Karlových Varů; v r. 1968 předsunutý odřad byl přemístěn do obce Lochotín. Na základě nového záměru pro řízení a zabezpečení činnosti VVP bylo velitelství VVP přesunuto do Radošova v r. 1974, kde je do dnes.

Přehled velitelů:
pplk. Radim BAUŠE od 1.10.1949,
plk. Alois ŠPETA od 3.2.1953,
pplk. Gustav BROŽEK od 1.7.1954,
pplk. Josef KOUPŠET od 27.9.1955,
pplk. Jaroslav STUCHLÍK od 25.6.1962,
pplk. Oldřich MATĚJKA od 24.10.1969,
plk. Ing. Vincenc SMRČKA od 13.9.1974
plk. Ing. Karel DUŠEK od 26.6.1985,
plk. Ing. Bedřich ŠVEHLA od 1.11.1990,
pplk.Ing. Jiří ZDRAŽIL od 1.4.1995,
pplk.Ing. Antonín JUŘÍK od 1.12.2003,
pplk. Ing. Petr VAŠÍČEK od 1.1.2006 do současnosti

1. 12. 2003 se vojenský útvar (VÚ) 1534 Radošov přetransformoval na vojenské zařízení (VZ) 1534 Vojenský újezd Hradiště
Veškerá činnost útvaru byla a je spojena s konkrétní prací vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a do r. 2004 i vojáků základní služby. Každý z nich psal historii útvaru, svým významem nezanedbatelným v rámci armády. Za dobu 60. let prošly VÚ a VZ 1534 vývojem, který dovedl zařízení do dnešní personální a materiální podoby.

VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště je tvořeno velitelstvím a štábem, jednotkou učebně výcvikovou základnou, rotou zabezpečení a údržby UVZ, jednotkou sklady a vojenskou hasičskou jednotkou Hradiště. Dále moderním kuchyňským blokem, autoparkem s výdejnou PHM, spojovacími sítěmi, komplexem učebně výcvikových zařízení: součinnostní střelnicí Žďár, protiletadlovou střelnicí Březina, střelnicí bojových vozidel Mětikalov, pěchotní střelnicí Plešivec, cvičištěm řízení bojových vozidel Tureč, ženijním cvičištěm Brodce, cvičištěm Lochotín, mycím zařízením Tureč, vojenskou vlečkou v Podbořanech, přistávací plochou v objektech Tureč, Radošov a Žďár, taktickými směry s úseky pro nácvik boje v obraně a v útoku.

Svojí jedinečností a dominantami mezi všemi střelnicemi ve vojenských újezdech Armády ČR jsou tyto dvě:
- součinnostní střelnice Žďár, největší svého druhu s možnosti provádění součinnostních cvičení za účasti všech druhů vojsk včetně letectva.
- protiletadlová střelnice Březina, která jako jediná umožňuje střelbu protiletadlových raketových kompletů s účinným dostřelem do 5,5 km včetně systémů zavedených v armádách NATO.

VZ 1534 je dále je tvořeno ubytovacím zařízením Dlouhá, Jeseň, Mětikalov, Tureč, vilou Obrovice, tábořištěm Sedlec a posádkovým domem armády Albeřice.
VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště ve své šedesátileté historii, zabezpečoval polní výcvik jednotek a útvarů Armády ČR, účelová vyvedení k plnění taktických cvičení, taktických cvičení s bojovou střelbou, společných a součinnostních cvičení, výcvik protiletadlových jednotek krátkého dosahu AČR i NATO včetně střeleb, výcvik jednotek pasivních sledovacích systémů a elektronického boje, výcvik jednotek připravujících se do mírových misí, výcvik aktivních záloh, výcvik záchranných praporů, plnění úkolů bojového stmelení rozvinovaných a vytvářených útvarů, výcvik složek integrovaného záchranného systému, polní výcvik speciálních jednotek PČR.

VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště zabezpečovalo také komerční využití jednotkami zahraničních ozbrojených sil Belgie, Velké Británie, Německa, Francie, Dánska, Kanady, Nizozemska, Itálie, Lucemburska, Norska, Dánska, Polska, Turecka USA, Slovenska a Maďarska.
Výcviková zařízení, ubytovny, tábořiště, logistické a technologické objekty jsou udržovány v provozuschopném stavu a v posledních letech byla provedena jejich rozsáhlá rekonstrukce v rámci generálních oprav a celkové modernizace.

Výčet několika větších cvičení po roce 1989, která příslušníci VÚ a VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště zabezpečovali:

Vitoria 96, Olšina 97, Common Goal 2000, Clean Hunter 2000, Rhino Hradiště 2000, Fireway 2002, MC Tour 2002, Talon Strike 2002, Duke Gauntlet 2002, Clean Hunter 2002, Goldens Lions Roar 2003, Clean Hunter 2004, cvičení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v.r. 2005, cvičení Brigádního úkolového uskupení 2006, Strong Campaigner 2006, cvičení kontingentů AČR před výjezdy do misí KFOR, Safe Sky 2007, Pathfinder 2007, Network Challenge 2008, Collective Shield - BATTLE GROUP EU 2009 včetně návštěvy členů Vojenského uskupení EU a cvičení Shorad 2009.


Zabezpečení cvičení v příštím období:
- v září letošního roku nás čeká další velké mezinárodní cvičení. Na součinnostní střelnici Žďár, se uskuteční cvičení Forest Fire 2009 Integrovaného záchranného systému s účasti 600 osob a 300 ks techniky;

Úrovní výcvikových a ubytovacích zařízení se VZ 1534 řadí mezi nejoblíbenější u vojsk NATO .

Prezentace na veřejnosti:

V rámci spolupráce s veřejností VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště, Újezdní úřad Vojenského újezdu Hradiště, Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary a Vojenské lesy a statky divize Karlovy Vary pořádají řadu zajímavých akcí pro vojenskou a civilní veřejnost.
Například: Rady velitele vojenské posádky Hradiště a Karlovy Vary, pietní akty kladení věnců u příležitosti oslav výročí osvobození Československa a ukončení 2.světové války a kladení věnců u památníků obětem 1. a 2. světové války v rámci oslav Dne veteránů. Spolupořádají střelecké soutěže s mezinárodní účastí.

Nemalou pozornost věnují dětem ze sídelních obcí Vojenského újezdu Hradiště, dětem z dětských domovů, ústavů sociální péče z Karlových Varů, Mašťova, Klášterce nad Ohří, Žatce, Chomutova a také dětem z denního rehabilitačního stacionáře pro mentálně postižené z obce Třebíč. Jsou pořádány branné soutěže pro střední školy, Dny otevřených dveří v rámci oslav Dne OS ČR, ukázky výcviku vojsk s laserovým simulátorem Miles u SST Žďár, ukázky ostrých bojových střeleb protiletadlových raketových kompletů na PLS a BVP Březina, Rej čarodějnic v Albeřicích, nebo akce Přežití dětí v přírodě.

Příslušníci VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště se také podílí na záchraně lidských životů a materiálních hodnot. Byli nasazeni v ohrožených místech České republiky při ničivých povodních. Podpraporčík Josef Šiňor společně s vojínem Zdeňkem Vojtěchem obdrželi medaile Zlatý kříž ministra obrany III. stupně a Zlatý záchranářský kříž z rukou prezidenta republiky za záchranu třech lidských životu při dopravní nehodě. Příslušníci Vojenské hasičské jednotky nevyjíždějí jen k požárům v prostoru výcviku, ale také zasahují i u dopravních nehod, jak v sídelních útvarech ve Vojenskému újezdu Hradiště tak i mimo něj.


Tiskový mluvčí VZ 1534 Vojenský újezd Hradiště
Bc. Stanislav STEBILA

13.9.2009 VSTUP DO DISKUSE 2
SDÍLEJ:
Mezinárodní taneční soutěž Grand Prix v Chebu bude mít letos výročí 25 let.

Prestižní taneční soutěž slaví čtvrtstoletí

Ilustrační foto

Amatérští autoři z celé země píšou do krajské knihovny

PODÍVEJTE SE: Naturální kulturistika pohltila Thermal

Karlovy Vary – Svátek naturální kulturistiky a fitness? Ano, přesně tak. Fanoušci tohoto sportu si přišli během sobotního dne zcela jistě na své. Na programu totiž byl ICN European Natural Cup 2017 v naturální kulturistice a fitness.

Předjíždějící motorkář skončil v nemocnici, auto je jen nabořené

Karlovy Vary - Řidič osobního automobilu srazil motorkáře, který ho předjížděl. Motorkář byl s těžkým poraněním páteře letecky transportován do nemocnice.

Dvě hromadné nehody způsobili řidiči náklaďáků

Karlovarsko – Dvě hromadné nehody, při nichž to naštěstí odnesly hlavně plechy automobilů a záchranáři pomáhali jen jednomu lehce zraněnému, se staly v pondělí. Obě měli na svědomí řidiči náklaďáků.

Energie porazila Vsetín a dál vládne soutěži

Karlovy Vary - Energie nastoupila proti Vsetínu oslabená o další ofenzivní oporu, když k dlouhodobě zraněným Balánovi a Rachůnkovi přibyl Ondra Beránek. I tak se ale radovala z vítězství 3:0.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení