„Toto hlasování se uskuteční ve středu 30. září od 7 do 15 hodin a u druhého kola senátních voleb ve středu 7. října,“ uvedla ředitelka krajského úřadu Martina Vránová. Lidé v izolaci či v karanténě si mohou komisaře zavolat i k sobě domů. „Tito voliči o to musí ale telefonicky požádat, a to nejpozději do čtvrtka 1. října do 20. hodiny, u druhého kola senátních voleb pak do čtvrtka 8. října,“ upozornila ředitelka. Telefonní číslo je zveřejněno na webu krajského úřadu.

Okrsková volební komise vyšle k takovému voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. O možnost volit nepřijdou ani lidé, jejichž zařízení bude uzavřeno například domovy důchodců. „Komise se dostaví přímo do pobytového zařízení. Hlasování se uskuteční ve čtvrtek 1. října od 7 do 22 hodin a v pátek 2. října od 7 do 18 hodin, u druhého kola senátních voleb 8. října a 9. října 2020,“ upřesnila Martina Vránová.

Volební stanoviště
pro okres Cheb: areál Nemocnice Cheb, K Nemocnici 1204/17, Cheb
pro okres Sokolov: areál Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov
pro okres Karlovy Vary: areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary

Každá politická strana, hnutí nebo koalice mají svůj volební lístek. Voliči hlasovací lístky obdrží do schránky, ale pokud se tak nestane, nebo nějaké lístky chybí, můžou o ně požádat přímo ve volební místnosti. V krajských volbách může volič dát svůj hlas celé politické straně, a to vložením hlasovacího lístku do obálky.

Pouhých Pár kilometrů od Chebu u obce Hazlov se nachází přírodní památka s názvem Goethova skalka.
Goethova skalka u Hazlova odolává erozi stovky tisíc let

Pokud chce dát svým favoritům preferenční hlasy, zakroužkuje na hlasovacím lístku jejich pořadové číslo. Udělit může maximálně čtyři preferenční hlasy čtyřem kandidátům. Na témže hlasovacím lístku se tak mohou zakroužkovat čtyři osoby. Není možné kroužkovat jednotlivé kandidáty napříč různými politickými stranami. Do obálky se vkládá vždy jen jeden lístek.