Může hlubinný vrt, který vyrostl mezi Čankovem a Otovicemi, ohrozit vydatnost, případně samu existenci karlovarských léčivých pramenů? Tuto otázku si kladou místní hydrogeologové. Podle jednoho z nich, Břetislava Vylity, však nemusejí být případné následky drastické. „Nebezpečí pro karlovarské prameny je dost široký pojem. Ale pro zjednodušení bych to řekl takto: Vřídlo kvůli tomuto vrtu určitě prýštit nepřestane. Mohou se ale ukázat jiné následky, jako je například kontaminace pramenů,“ konstatoval Vylita.

Vrt totiž brněnská společnost TOPGEO provádí v ochranném pásmu léčivých pramenů. To, jaké práce mohou být v jednotlivých ochranných pásmech prováděné, určilo vyhláškou ministerstvo zdravotnictví. Řídícím orgánem projektu monitorování a hodnocení hydrosféry, který je z pětasedmdesáti procent financovaný Fondem soudržnosti Evropské unie, je ministerstvo pro místní rozvoj. Investorem akce je potom Český hydrometeorologický ústav. Geologové přitom vrtají v místech, která ukrývají bilanční zásoby hnědého uhlí a kaolinu. “S tímto vrtem nemáme nic společného,“ uvedl Vojtěch Zítko, ředitel společnosti Sedlecký kaolin. „Ovšem v popisované lokalitě máme předběžný souhlas s těžbou kaolinu.

V nejbližších dnech odejde na ministerstvo životního prostředí studie vlivu na životní prostředí,“ dodal. „Pro magistrát města je vrt řádně ohlášenou stavbou,“ uvedl Jakub Kaválek, mluvčí magistrátu. Stavební úřad podle jeho slov o akci ví a řádně ji odsouhlasil. „Podobný vrt ostatně v rámci stejného projektu vznikl i v Tašovicích,“ doplnil Kaválek.