Podpora návratu rodáků z Karlovarského kraje zpět do regionu je jedním z hlavních pilířů nově vznikající strategie, která má zlepšit reputaci kraje a dokázat, že hluboko zakořeněné předsudky neodpovídají realitě. Komunikační tým, v němž působí koordinátor pro návrat expatů, plánuje uspořádat dvě setkání v Praze a Plzni 11. a 19. června 2024.

„Odliv obyvatel z kraje je nepříznivý trend, kterého jsme si vědomi, včetně jeho konsekvencí pro situaci v regionu. Je to komplexní problém, který je nutné řešit jednotně a dlouhodobě, jedině tak můžeme dosáhnout změny. Od začátku letošního roku začal na krajském úřadě fungovat koordinátor, který celou problematiku zastřešuje. Navrhl konkrétní nástroje, jak s původními rodáky navázat kontakt, jak o ně pečovat a jak je aktivně lákat zpět. Usilujeme o dokonalé zmapování problematiky a zvýšení povědomí o podpoře návratu,“ uvedl Petr Kulhánek (KOA, STAN), hejtman Karlovarského kraje.

V Krušných horách probíhala rozsáhlá pátrací akce po pohřešovaném muži.
Přátelé dále hledají v Abertamech Jana Černého. Pátrání se účastnily stovky lidí

Z průzkumu Analýzy bariér pro návrat vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, který nechala zpracovat Karlovarská agentura rozvoje podnikání, vyplývá, že 49 procent dotazovaných návrat do kraje někdy zvažovalo a 27 procent stále zvažuje. „Během chystaných setkání budou expatům představena data získaná z průzkumů i veřejných datových zdrojů, jež naznačují, že se výrazně proměňují pracovní trendy i životní podmínky a že návrat do kraje je dnes pro nemalou část lidí reálnější než kdy dříve. Součástí akce bude také debata o tom, které negativní aspekty lidem v návratu do regionu brání a jaké jsou možnosti jejich řešení," vysvětlila cíl tohoto projektu Jarmila Ivasková, krajská mluvčí.

První setkání proběhne v neformální atmosféře 11. června od 18 hodin v baru elpíčko v Praze na Palmovce. Druhé setkání se uskuteční 19. června od 18 hodin v Plzni v industriálním prostoru DEPO2015. Obě města byla podle organizátorů vybrána s ohledem na vysoký počet přistěhovalých z Karlovarského kraje.