Likvidace takzvaných starých ekologických zátěží už tady stála kolem 300 milionů korun. Náklady na další zahajovaný projekt se pohybují kolem 180 milionů korun. Po společnosti Gamma Property, která sanovala za zhruba 300 milionů korun oblast od dolního nádraží k železničnímu přejezdu v Tuhnicích, nyní přichází ke slovu energetická skupina innogy. Ta nechá vyčistit asi za 180 milionů tuhnický areál bývalé státní firmy Západočeská plynárenská.

Přibližně 18 000 tun znečištěné zeminy bude během příštích pěti let odtěženo a odvezeno z areálu bývalé státní společnosti Západočeská plynárenská v karlovarských Tuhnicích. Stane se tak při právě zahájeném projektu likvidace staré ekologické zátěže po výrobě svítiplynu. Stát prostřednictvím Ministerstva financí investuje do vyčištění pravého břehu řeky Ohře za nádražím v Karlových Varech 180 milionů korun.

V areálu se od roku 1867 zhruba sto let vyráběl z uhlí svítiplyn. A právě technologie, která se při tom používala, má na svědomí znečištění životního prostředí. Areál nyní slouží energetické skupině innogy k administrativním účelům a jako zázemí pro údržbu plynárenských zařízení.

Zadavatelem veřejné zakázky a objednavatelem prací je Ministerstvo financí. V roce 2011 došlo k vypracování projektové dokumentace, která podrobně zmapovala stav karlovarského areálu a navrhla opatření vedoucí k nápravě. "K úhradě finančních nákladů na odstranění staré ekologické zátěže se Česká republika zavázala při privatizaci plynárenství společnosti innogy, tehdy ještě RWE, už v roce 2002. Po několikaletém úsilí z naší strany se podařilo tuto lokalitu v roce 2015 zařadit do prioritních akcí Ministerstva financí a letos konečně může začít očista areálu. Likvidace této ekologické zátěže představuje pro innogy i město Karlovy Vary významný krok ke zlepšení životního prostředí,“ uvedl Tomáš Varcop z innogy Energie.

Sanaci bude zajišťovat jako dodavatel společnost San Tuhnice, která uspěla ve veřejném výběrovém řízení. Tvoří ji firmy Rekultivace Ústí nad Labem, Vodní zdroje Praha a AVE CZ odpadové hospodářství. Práce jsou projektovány na pět let, další dva roky bude probíhat takzvaný postsanační monitoring. Během této doby budou odstraněny látky nebezpečné jak pro lidské zdraví, tak pro přírodní ekosystémy včetně řeky Ohře.

Areál je situován v západní městské části Tuhnic na území ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Výsledky opakovaných průzkumů lokality potvrdily vysokou míru znečistění zemin i podzemních vod ropnými látkami, polyaromáty, toxickými kovy a dalšími škodlivými prvky. Úkolem sanace je odstranit z prostoru látky nebezpečné pro lidské zdraví i pro přírodní ekosystémy.

Plánovaná sanace
Odtěžení a odvoz zhruba 18 000 tun kontaminované zeminy, odčerpání kalů a odstranění podzemních dehtových jímek, vybudování drenáže a sanace podzemních vod, obnova zpevněných prostranství a rekultivace volných ploch.