Už před lety jste zveřejnili velmi ambiciózní projekt dostavby dolního nádraží, tak zvaný Central Park. Změnilo se od té doby něco? Stále ještě plánuje společnost Lordship v Karlových Varech investovat?

Mohu potvrdit, že společnost GAMMA Property, která je majitelem pozemků, stále plánuje v dotčené lokalitě investovat do projektu Central Parku. V minulých letech se toho bohužel mnoho nezměnilo a naráželi jsme na pomalé rozhodující procesy ze strany města. V posledních dvou měsících jsme však zaznamenali změnu, kdy iniciativu za město převzala pracovní skupina pro přípravu nového územního plánu a pod jejím vedením se městu podařilo učinit pro náš projekt několik důležitých kroků.

Věříme, že tato pracovní skupina nepoleví ve své práci a dobře nasazeném tempu a brzy dokončí územní studii dopravního řešení širšího centra města. Ta by se měla stát podkladem pro návrh nového územního plánu a pro změnu stávajícího územního povolení.

Projekt jste museli několikrát přepracovat, protože s ním nesouhlasili karlovarští urbanisté a také vedení města. Jenomže opět uplynul rok a nic se neděje. Kde je problém? Je to zatím pouze v nastíněném územním plánu Karlových Varů? Odsouhlasení tohoto zásadního dokumentu město znovu odložilo a investoři musejí čekat. Nebo odcházejí. Jak je na tom vaše společnost? Dokdy jste ochotni čekat vy?

Problémů je celá řada. Věřím ale, že se nám je v posledních měsících daří postupně řešit. Odchod ostatních investorů nemá smysl nijak komentovat, realitu každý vidí. My se soustředíme výhradně na naše projekty. Jsem přesvědčen, že pokud se nám do konce tohoto roku podaří s městem najít shodu na podobě územní studie, nebude z naší strany důvod k odchodu.

Připadá v úvahu varianta, že byste pozemky prodali a od projektu odstoupili?

Samozřejmě, jako investor musíme vždy hodnotit veškeré možnosti a volit ty nejlepší. Musím přiznat, že v minulých měsících jsme ji vzhledem k délce procesu zvažovali.

V současné době dokončujete dekontaminaci znečištěné půdy v této lokalitě. Kdy práce dokončíte? A pokud s městem i nadále budete váš záměr pouze projednávat, co na dolním nádraží pak bude? Podle vedení města zatravněná plocha…

Práce budou dokončeny do konce tohoto roku. Náš původní záměr byl ihned po dokončení zahájit výstavbu prvních etap celého projektu, což se bohužel kvůli průtahům ze strany města v posledních pěti letech nedařilo. Musím vaše informace poněkud korigovat. Zatravněná plocha bude pouze na části území, samozřejmě vše bude v souladu se schválenou projektovou dokumentací a vydanými povoleními.

Takže Karlovým Varům stále věříte. I když se nyní město potýká s řadou problémů, například odlivem turistů a lázeňských hostů…

Věříme, že Karlovy Vary jsou v rámci Evropy unikátní město a místo s dlouhou tradicí a velkým potenciálem. Rovněž věříme, že pro vznik nových pracovních míst, znovunastartování turismu, vyvážené hospodaření a zviditelnění se na velmi konkurenceschopném celoevropském trhu je důležité, aby město nestagnovalo a dále se vhodně rozvíjelo. Zakonzervování stávajícího stavu není dobrým řešením. Bez vhodného rozvoje a s úzkou profilací se pak bude cyklicky opakovat stávající situace, kdy město zažilo odliv ruských turistů. Ano, dočasně mohou výpadky nahradit turisté ze Středního východu, možná nějaké investice z Číny, věříme ale, že v námi připravované nové městské části mohou vzniknout příležitosti, které pomohou městu nebýt závislé pouze a jen na preferencích turistů.