Karlovarské stavební družstvo pozemky před lety odkoupilo od Karlovarského stavebního bytového družstva. Zastupitelstvo tyto městské pozemky družstvu prodalo v roce 2004. Jde o třináct tisíc metrů čtverečných mezi ulicemi Kolmá a Na Vyhlídce včetně bývalých garáží a tělocvičny. Karlovarské stavební družstvo se v kupní smlouvě tehdy zavázalo, že do deseti let zde vybuduje družstevní byty. Jinak se parcely vrátí městu. Nic z toho nesplnilo a celý areál naopak prodalo. Nové vedení města, tehdy za koalice KOA, hnutí O co jim jde, ALTERNATIVY a TOP09, ale prodej považovalo jako nevýhodný. Pozemky byly podle města prodány pod cenou a celá transakce skončila u soudu.

Primátor Petr Kulhánek (KOA) včera opět zopakoval, že to byla cena nepřiměřená, a obě strany si tak nechaly vypracovat znalecké posudky. „My jsme pak hodnotu pozemků zprůměrovali a vyšla nám cena 16 milionů. A s tímto doplatkem Karlovarské stavební družstvo souhlasí," uvedl primátor a dodal, že součástí domluvy s investorem je navrácení pozemku Lampička, kde podle územního plánu se stavět nesmí. Tím by podle něj nastala dohoda smírného ukončení sporu. Jenomže tento materiál včera rada znovu stáhla z programu jednání. Podle primátora je třeba doladit regulativy, které byly součástí prodeje komplexu pozemků na Vyhlídce. Ty definují zdejší výstavbu objemově i výškově. A s nově uzavřenou prodejní smlouvou by byly zrušeny a stal by se z nich pouze závazný dokument s možnou kolizí s územním plánem. Stavebník by se tak nemusel držet původního zadání a město by ztratilo na omezení výstavby v této lokalitě vliv. Což je podle vedení města nepřijatelné a tuto disproporci je třeba ještě doladit. „Materiál budeme znovu projednávat na radě města příští středu, tedy co nejdříve," zdůraznil primátor. Investor se k dohodě vyjádří až poté, kdy materiál rada znovu projedná. S návrhem smíru musejí ještě souhlasit karlovarští zastupitelé.