Žádný shon a stres v souvislosti s výměnou řidičských průkazů se letos na karlovarské radnici nekoná. Podle Jana Kopála, mluvčího Magistrátu města Karlovy Vary, se výměna týká už jen několika stovek řidičů. Ti si navíc o výměnu už nemusejí žádat v místě svého trvalého bydliště, a tak je velmi pravděpodobné, že někteří z nich už mají zažádáno o výměnu někde jinde.

„To platí od letošního léta, odkdy není tato agenda omezena na úřad obce s rozšířenou působností dle místa bydliště. V praxi to tedy znamená, že pokud má někdo například trvalý pobyt v Karlových Varech, ale žije a pracuje v Plzni, může si o výměnu požádat tam,“ vysvětluje Kopál.

Mluvčí dále uvedl, že se tedy v souvislosti s výměnou řidičských průkazů neplánuje žádné prodlužování úředních hodin. „To jsme museli přechodně zavést na jaře, kdy byla povinná výměna profesních průkazů a digitálních karet,“ prozrazuje dále mluvčí magistrátu. Proti těmto úkonům je výměna řidičského průkazu po skončení platnosti velmi jednoduchou záležitostí, a pokud je řidič již zaveden v registru osob, nemusí dokládat ani fotografii.

„To ovšem neplatí u žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu, který ale děláme mimořádně,“ pokračuje Kopál.

Běžné odbavení a vyřízení žádosti trvá podle Kopála zhruba dvacet minut a na webu magistrátu je možné si výměnu objednat. Žadatel se ale musí dostavit osobně a prokázat se platným občanským průkazem nebo předepsaným dokladem totožnosti.

„Jednání v zastoupení nebo vyřízení korespondenčně není možné,“ dodal Kopál s tím, že výměna řidičského průkazu ze zákonných důvodů je osvobozena od poplatků.

Podle statistiky Ministerstva dopravy si letos mělo v Karlovarském kraji vyměnit řidičský průkaz celkem 3314 šoférů v Karlových Varech celkem 943, Ostrově 344, v Chebu 551, v Aši 182, v Mariánských Lázních 277, v Sokolově 854 a v Kraslicích 163 řidičských průkazů.

„V tomto období proto bývá větší nápor řidičů s žádostí o výměnu. Není však nutné například rozšiřovat provozní dobu, neboť úřední dny máme každý den,“ říká vedoucí registru řidičů sokolovské radnice Veronika Vlášková.

„V rámci působnosti chebského registru chybí vydat v prosinci 82 řidičských průkazů podle statistiky Ministerstva dopravy,“ sdělil Vratislav Kovařík, vedoucí oddělení registru vozidel a řidičů Městského úřadu v Chebu.

„Do konce roku již žádné velké fronty neočekáváme. Žadatelé jsou ukáznění a přicházeli průběžně,“ dodal Kovařík.