Biblioboxy jsou v Karlových Varech celkem tři. Jeden přímo před budovou knihovny, další dva pak v městské tržnici. „V současné době koluje mezi našimi uživateli přes 22 tisíc knih. My bychom byli rádi, kdyby se nám tyto publikace postupně vracely tak, abychom je po provedení všech dekontaminačních opatření, mohli opět po otevření knihovny nabídnout čtenářům,“ vysvětlil ředitel knihovny Vratislav Emler a upozornil, že do biblioboxů nepatří kvůli možnému poškození hry, CD, DVD, ale pouze knihy.

Biblioboxy projdou každý den důkladnou desinfekcí. Vzhledem k době potřebné k řádnému hygienickému ošetření knih, potrvá jejich odepsání z čtenářského konta několik dní. „Musíme ale naše čtenáře důrazně požádat, aby v případě, že u nich bylo zjištěno infekční onemocnění v žádném případě knihy do biblioboxu nevraceli. Stále platí to, že jsou všechny výpůjčky automaticky prodlouženy do doby, než se otevře knihovna,“ uzavřel Vratislav Emler.

Ve městě se objevily bilboardy, na nichž radnice děkuje lidem, jež bojují s koronavirem.
Karlovy Vary děkují hrdinům v první linii