Nikoliv pobočka z některých současných univerzit ale samostatná karlovarská vysoká škola. To je podle prezidenta Petra Pavla cesta k lepší budoucnosti Karlovarského kraje, který má nejnižší podíl vysokoškoláků v celé republice.

Než ale a zda vůbec bude mít nejchudší kraj vlastní vysokou školu, zahájí v něm svou činnost některé pobočky. Na podzim tak bude v Karlových Varech zahájeno studium kinantropologie (zabývá se strukturou a funkcí pohybových činností člověka - pozn. red.).

„Na obyvatelstvo starší 15 let připadá jen 9,6 %vysokoškoláků, což je o 7,9 % méně než celorepublikový průměr, který činil vloni 17,6 %. Praha má dokonce 33,7 %. Karlovarský kraj má naopak nejvíce lidí se základním vzděláním - 16,9 %, což je o 4,3 % více než dosáhl loňský průměr,“ upozornila Martina Soukupová, vedoucí oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech. Problematika vysokého školství v regionu a jeho absence bylo i tématem debaty Deníku s prezidentem, která se konala v Karlových Varech před pár dny při jeho oficiální návštěvě. Podle Petra Pavla by bylo chybou zřídit zde vysokou školu, na níž by lidé museli platit školné. „To by byl výsměch místním lidem,“ doplnil prezident a více rozvinul svou myšlenku principu obecné solidarity, která by mohla pomoci slabším regionům. „Máme v České republice mnoho vysokých škol, na něž má ministerstvo rozpočet na rok necelých 31 miliard. Vysoká škola v Karlovarském kraji by potřebovala asi jedno procento tohoto výdaje. Chtělo by to odvahu ministra školství prosadit to na vládě – každá vysoká škola by se mohla zříct malého dílku svých nákladů, aby mohla vzniknout nová veřejná vysoká škola v Karlovarském kraji.“

Potvrzeno tak zatím je, že dlouho připravované vysokoškolské studium Kinantropologie - Wellness specialista v Karlových Varech dostalo zelenou. Zajišťovat ho bude už od letošního podzimu Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

„Pro výuku připravujeme budovu někdejší školy na nábřeží Jana Palacha. Do potřebných stavebních úprav objektu, nákupu nábytku i IT vybavení dle požadavků univerzity jsme již investovali zhruba 4,5 milionu korun a usilovně pracujeme na tom, aby škola byla k termínu zahájení výuky připravená. Po úspěšné akreditaci bude možné během několika týdnů zahájit přijímací řízení. Jsem přesvědčená, že atraktivita studijního programu v jedinečném prostředí Karlových Varů s bonusy v podobě spolupráce s prestižními subjekty a významnými odborníky vzbudí o studium kinantropologie velký zájem,“ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová, karlovarská primátorka.

Ještě letos by v Chebu měl zahájit výuku také nový obor, jedinečný a vyučovaný v angličtině, Management a digitální technologie, a to opět pod hlavičkou ZČU. „Jeho jedinečnost spočívá ve větší míře propojení teorie a praxe, absolventi navíc získají znalosti ve třech disciplínách najednou – v ekonomických oborech, informatice a strojírenství. Program, který od počátku podporuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, vznikl ve spolupráci s Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden. Absolventi tak získají tituly z obou škol,“ nastínila mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Polytechnické studium zatím zajištěno podle ní není, protože jsou nevyřešené otázky ohledně jeho financování. Letos na podzim otevře svou pobočku v Sokolově také Vysoká škola zdravotnická (VŠZ). První studenti mohou nastoupit do školy hned od příštího akademického roku 2024/2025, a to v rámci druhého kola přijímacího řízení nejpozději do 21. srpna 2024. VŠZ je jedinou soukromou vysokou školou v ČR, která poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských studijních programech Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie.