Šek z rukou generální ředitelky Grandhotelu Pupp Andrey Pfeffer-Ferklové a fotografa Angela Purgerta převzala Erika Pavlová, ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let.

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace Karlovarského kraje. Jedná se o jediné zařízení tohoto druhu na území Karlovarského kraje, které zde působí od roku 1955. Celková kapacita zařízení je 50 lůžek.

„V domově je poskytována péče dětem od narození do tří let věku, v odůvodněných případech a v případě sourozeneckých vztahů do šesti let věku. Od roku 2015 mají maminky a případně další příbuzní možnost být v domově spolu s dítětem v rámci takzvaného edukačního pobytu, během něhož se učí samostatně zvládat péči o dítě. Může se jednat o dítě se zdravotním postižením, chronicky nemocné dítě nebo zdravé dítě vyžadující zvláštní přístup," uvedla Pavlová.

Již pět let posílá Grandhotel Pupp příspěvky ubytovaných hostů Nadaci Asociace hotelů a restaurací ČR na projekt Start do života, který byl založen na podporu vzdělávání a následného pracovního uplatnění dětí z dětských domovů v oboru cestovního ruchu, konkrétně v oblasti hotelnictví a gastronomie.

„Další charitativní akce plánuje Grandhotel Pupp opět v zimním období. Součástí programu poslední adventní neděle bude tradiční vánoční bazar a každoročně vaří puppovská kuchyně za přispění partnerů vánoční pokrm pro klienty karlovarského centra Armády spásy," dodala Ferklová.