Týkalo čtyř témat: Dopravy a dopravní dostupnosti včetně infrastruktury, cyklistiky, chodců, Bytové politiky - jak dostupné jsou byty a domy ve vašem městě, Vytváření bezpečného místa pro život bez nebezpečných oblastí a Podpory vrcholového i mládežnického sportu včetně dostatečných sportovišť. Karlovaráci byli při hodnocení hodně kritičtí, ve známkách dominovaly pětky a čtyřky. Nejlépe skončila oblast sportu, kde dostala radnice nejvíce trojek. Faktem je, že čtenáři jsou v anketách obecně tvrdší a hodnocení je často přísnější, než jaká je realita.

Kompletní výsledky ankety najdete ZDE

Ale protože je vysvědčení průměrnou hodnotou veškerých známek, dopadlo hlasování nakonec takto: Z dopravy dostalo vedení města známku 3, z bytové politiky málem propadlo, protože výsledná známka je s přimhouřenýma očima čtyři, v bezpečných místech to byla také čtyřka a z podpory sportu trojka (průměr 3,43).

Deník požádal primátorku Andreu Pfeffer Ferklovou a její náměstky Tomáše Trtka, Miroslava Vaňka a Martina Duška o komentář. Ten, jak vysvětlil náměstek Trtek, za ně sestavil mluvčí magistrátu Jan Kopál. Jeho prostřednictvím se ale město od kritického hodnocení ostře distancovalo: „Asi by bylo zajímavé tuto anketu udělat nejen v Karlových Varech, ale i jiných městech, protože pokud by byla objektivní, rozhodně by z ní Karlovy Vary nemohly vyjít „s odřenýma ušima“. Druhou možností je, že ji nehodnotili nezaujatí lidé, ale jen ti, kteří mají pocit, že to radnici nandají." Nicméně jak mluvčí dodává, vedení města chce nevalné hodnocení zlepšit.

Redakce Deníku nechala ve všech krajích České republiky oznámkovat čtenáře, jak jsou spokojeni s tím, jak si největší města regionu vedou ve čtyřech důležitých oblastech samosprávy: dopravě, bytové politice, bezpečnosti a podpoře sportu. Tady jsou výsledky letošního vysvědčení za naše okresní město. Jde o průměrnou známku čtenářů, nikoliv o názor Deníku.

„Karlovy Vary vycházejí v průzkumech jako jedno z nejbezpečnějších větších měst, přestože je tu díky lázeňství, cestovnímu ruchu a festivalům daleko vysoký dopravní pohyb. Mezi viditelná a fungující bezpečnostní opatření patří například zavedení úsekového měření na výjezdu na Prahu. Karlovy Vary mají také kvalitní městskou hromadnou dopravu, která má nejmodernější vozový park tvořený nízkoemisními CNG autobusy s mimořádným komfortem pro cestující, včetně informačního systému,“ říká k dopravě mluvčí.

Podle Kopála si v oblasti bytové politiky město nese dluh z minulosti, kdy předchozí vedení rezignovala na bytovou výstavbu. „Nyní město připravuje několik záměrů výstavby bytů, ať už je to družstevní bydlení, výstavba několika stovek nových bytů v lokalitě Krokova, přestavba a dostavba bývalé školky ve Východní ulici na byty, přeměna ubytovny Úvalská na byty, rekonstrukce dnes uzavřené poloviny ubytovna Drahomíra v Kollárově ulici na nájemní byty nebo rekonstrukce vily v Komenského ulici na byty,“ doplňuje mluvčí.

Co se týče třetí kategorie, pracuje podle Kopála město dlouhodobě na posilování bezpečnosti ve městě. „K tomu slouží nemalé investice do městského kamerového systému, který mimo jiné pomáhá sledovat a najít pachatele. Pocit bezpečí však často nesouvisí se skutečnou kriminalitou, ale třeba s bezdomovci či osobami pod vlivem návykových látek. Zde chronicky narážíme na to, že současná legislativa nezná žádnou sankci proti osobám, které nemají žádný majetek. Ale opět by tu určitě bylo zajímavé srovnání s jinými městy, protože Karlovy Vary rozhodně zdaleka nejsou nejméně bezpečným městem,“ komentuje názor politiků mluvčí.

Za nejlépe hodnocenou oblast – podpora sportu – vidí magistrát fakt, že se ankety účastnili i sportovci, kteří reflektují, že se město snaží sportu vycházet vstříc. „Vynakládáme desítky milionů do jeho podpory, jen na podporu sportovních organizací a chod sportovišť letos věnujeme 100 milionů, další miliony stojí rekonstrukce a opravy sportovišť – například právě rekonstruovaný atletický stadion v Tuhnicích. Vloni město reagovalo na odchod většinového vlastníka klubu HC Energie tím, že se stalo jedním z nových spolumajitelů a nyní vlastní 40% majetkový podíl v tomto klubu,“ uzavírá mluvčí Kopál.

Redakce Deníku nechala ve všech krajích České republiky oznámkovat čtenáře, jak jsou spokojeni s tím, jak si největší města regionu vedou ve čtyřech důležitých oblastech samosprávy: dopravě, bytové politice, bezpečnosti a podpoře sportu. Tady jsou výsledky letošního vysvědčení za naše okresní město. Jde o průměrnou známku čtenářů, nikoliv o názor Deníku.