Žáci ze základních škol z Karlových Varů a okolí se zde učí pravidlům silničního provozu a jízdě na kole celoročně. Dopravní hřiště v tomto areálu patří k nejmodernějším v České republice a jako jediné disponuje například funkčními závorami na železničním přejezdu. Navíc zde stojí i reálný vlak.

„V letošním roce na dopravním hřišti v Karlových Varech dopravní výchovou projde 3 683 žáků 4. tříd ze 41 základních škol. Výuku mají zcela zdarma, a to i díky tomu, že je kromě prostředků Ministerstva dopravy spolufinancována z prostředků statutárního města Karlovy Vary,“ uvedl Lukáš Hutta, krajský koordinátor BESIP.

Výuka dopravní výchovy je na základních školách povinná. Největší důraz je kladen na žáky 4. tříd, kdy musí absolvovat minimálně 10 hodin výuky, která je složena z pěti hodin teorie a pěti hodin praxe právě na dopravním hřišti. Ti nejlepší pak mají možnost prověřit své dovednosti a znalosti v rámci dopravních soutěží mladých cyklistů.