V Karlovarském kraji vytipovala agentura CzechInvest pět brownfieldů, se kterými by se kvůli jejich důležitosti mělo více pracovat. Místní samosprávy ale poznamenávají, že práce s nimi bude těžká.

Patří mezi ně bývalý státní statek ve Skalné, areál továrny Jitona Teplá, zaniklý muniční sklad v Bochově nebo areál Mýtina v Březové či Přátelství v Sokolově. „Jedná se o rozlehlé areály, jejichž podpora se zatím kvůli jejich komplikovanosti příliš nedaří. Často se jedná o lokality, které svým významem přesahují hranice regionu či kraje,“ popisuje Radovan Baloun, projektový manažer agentury.

Na území republiky jich bylo rozpoznáno 70 a proběhla analýza budoucího územního potenciálu. „Z ní vyplynulo, že 25 z nich lze s pomocí vhodné formy rozvoje přímo podpořit. U přibližně 38 projektů by kvůli podpoře mohla být zahájena projektová příprava či jiná podpora území. CzechInvest lokality rozřadil do tří kategorií A, B a C dle jejich potenciálu, následného využití a náročnosti regenerace,“ doplňuje Baloun. Letos by se s lokalitami mělo dále pracovat a agentura chce jejich budoucnost řešit s ministerstvy i soukromými developery.

V kategorii A skončily areály Přátelství v Sokolově a Mýtina v Březové. První areál, bývalé zázemí pro uhelnou těžbu, má rozlohu téměř 31 hektarů a patří Sokolovské uhelné. Analýza agentury mu přisuzuje jako pravděpodobné průmyslové využití. Už v loňském roce Sokolovská uhelná uzavřela memorandum s developerskou skupinou Accolade, která by mohla najít nájemce. „Máme spoustu brownfieldů z bývalého podnikání a samozřejmě také zónu, které je připravená mezi Sokolovem a Starým Sedlem, a chceme konečně tyto plochy oživit. Donedávna to nemělo moc velký smysl, byla tady nízká nezaměstnanost a naše podnikání ještě fungovalo. Ale do budoucna nabývá tato cesta na významu a oživením tady chceme vytvořit nové pracovní příležitosti,“ uvedl předseda dozorčí rady SUAS Jaroslav Rokos.

Pro průmyslové využití by měla sloužit i Mýtina, bývalá kasárna. Do kategorie C spadá Státní statek Skalná. Podle databáze specifických brownfieldů se jeho využití vidí hlavně ve vzniku objektů občanské vybavenosti a pro bydlení. To potvrzuje i starostka Skalné Rita Skalová. „Možné využití areálu se bude zpracovávat ve studii. Využití bychom chtěli směrovat ke stavbě bytových domů, vzniku prostor pro volnočasové aktivity a také komplexu pro lékařskou péči, kde by byla například lékárna či optika,“ popisuje starostka. Realizace je podmíněná ziskem státní podpory, pouze z rozpočtu by Skalná podle Skalové regeneraci brownfieldu nebyla schopná realizovat.

Nové zóny pro rekreaci by mohly vzniknout na místě bývalého muničního skladu v Bochově a areálu bývalé továrny Jitona v Teplé. V Bochově ale záměr nevidí jako reálný. „Podle mého názoru to pro rekreaci není vhodné a v nejbližší době ani pravděpodobné,“ myslí si starosta Bochova Miroslav Egert. Pozemky objektu mají několik vlastníků s odlišnými záměry a směna pozemků pod jednoho z nich je podle starosty zatím v nedohlednu. „Navíc tam není voda, žádné sítě,“ doplňuje.

Podobné je to zatím i s areálem Jitony. Přestože agentura CzechInvest uvádí, že by její využití mohlo být rekreační, v minulosti územní plán Teplé místu přisoudil průmyslové využití, třeba pro výstavbu větrné elektrárny. Objekt je zatím v soukromých rukou, v nedávné minulosti ho opakovaně nabízely k prodeji realitní kanceláře. „Poslední informace byly, že objekt koupila italská firma a chtěla elektrárnu pro továrnu postavit. Nicméně zda ji ještě vlastní a jaký je skutečný záměr, to v tuto chvíli nevíme,“ řekl starosta Karel Hermann.