I když i současné vedení města si je vědomo, že to není právě lehký úkol, došlo ale k zásadnímu přelomu. Správa železnic (SŽ), která je jedním z majitelů dotčených pozemků, ty své totiž převede zdarma do vlastnictví města. Důkazem, že to není jen planý slib, je fakt, že minulý týden byla dokončena důležitá přeložka železniční tratě. Parcely v daném prostoru nevlastní jen Karlovy Vary, ale i společnost Gamma Property a právě SŽ.

„Správa železnic si je vědoma dané komplikované situace, a oznámila nám, že z tohoto prostoru odejde. Vlastníky pozemků tak budou už jen dva subjekty, a to město a společnost Gama Property,“ uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Lokalitou navíc vede železniční trať, která dělí náplavku s cyklostezkou od rozvojového území. „Aby pozemky zůstaly více ucelené, Správa železnic přeložila o metr svou trať. Tato akce skončila 9. prosince a od té doby je také obnoven provoz na této trati,“ upřesnil náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Ilustrační foto.
Ostrov řešil smlouvu s Accolade. Je to pro ni bianko šek, ozvala se opozice

Dalším vstřícným krokem ze strany SŽ vůči Karlovým Varům pak má být i převod budovy Dolního nádraží. „Město v ní má minoritní podíl. Bezúplatný převod musí schválit ministerstvo dopravy, které už zahájilo proces. Pokud se tak stane, zavážeme se, že po dobu pětadvaceti let nebude budova sloužit jiným účelům,“ doplnil Vaněk.

Stále ale nedošlo na karlovarské radnici ke shodě, kde bude budoucí moderní dopravní terminál. „Stále tak platí obě varianty, a to buď Městská tržnice nebo Dolní nádraží,“ pokračoval Vaněk.

Lokalita navazuje na takzvané širší území, které začíná už u Městské tržnice a vede právě až k Plynárenské lávce. Součástí jeho postupné přeměny je rekonstrukce Chebského mostu, která má začít v roce 2025, a také výstavba nového Charkovského mostu, jehož napojení má pozemky zvané Lordship v podstatě přepůlit. Dalším velkým záměrem je pak stažení problematické křižovatky u Becherovky pod komunikaci. „V tomto projektu se například počítá i s tím, že by Varšavská byla pro městskou hromadnou dopravu zprůjezdněná do Západní ulice,“ uvedl náměstek primátorky Vaněk.

Upravený areál.
Stružná si pod stromeček nadělila nezvyklý dar

Zcela mimo veškeré úvahy je pak znovuobnovit průjezd z ulice Dr. Davida Bechera přímo k Chebskému mostu. V tomto prostoru vzniklo letos v létě zákoutí s posezením před Becherplatzem. Když se totiž na začátku listopadu na pár hodin uzavřel železniční přejezd v Tuhnicích kvůli vykolejenému vlaku, zůstali řidiči v obchodně správní části města doslova v pasti, protože měli jen dvě únikové cesty – Charkovskou a ulici Dr. Engela, řada dalších vozovek je jen jednosměrná. „Jinak tuto situaci nemůžeme v centru města řešit. To bychom museli zrušit parkovací stání. Střed Karlových Varů není zkrátka dimenzovaný na takovou dopravu,“ vysvětlil radní Petr Bursík (ODS).

Podle náměstka primátorky Martina Duška (ANO) vyplývá navíc z generelu dopravy, že Karlovaráci využívají průtah minimálně a že řidiči raději volí hlavní tah Tuhnicemi Západní ulici.

Zdroj: Kopecká Jana

„Musíme si s Gamma property ujasnit, jaké pozemky jsou u Dolního nádraží stěžejní. Předpokládám, že bychom se mohli sejít po Novém roce,“ dodal Trtek a radní Bursík doplnil, že důležitým partnerem v jednáních mezi městem a investorem je Kancelář architektury města.