Další etapa rekonstrukce kostela sv. Archanděla Michaela byla slavnostně dokončena dnes. Kostel je jednou z posledních památek v obci, která byla zachována. Přesto jsou opravy, které se na kostele provádějí, finančně velmi náročné.

„První rekonstrukce na kostele se začaly provádět před pěti roky. Dnes bude na věž kostela navrácena opravená střecha věže. Kostel již má opravenou střechu hlavní lodě, letos by kromě dokončení opravy zastřešení věže měla být opravena i fasáda tubusu věže a opravena střecha nad sakristií,“ konstatoval František Pánek, starosta Štědré, pod kterou Brložec územně spadá.

Na veškeré rekonstrukce přispívá hned několik institucí. „Kromě obce, která v minulém roce přispěla částkou zhruba 200 tisíc korun, přispívá nemalou finanční částkou také Karlovarský kraj, Ministerstvo kultury a Biskupství plzeňské. Všichni zaslouží velké poděkování. Další finanční prostředky shání také pan Henc, který má téměř vše na starost,“ dodal starosta.

Zástupci Karlovarského kraje potvrdili, že se snaží finančními prostředky dokončit veškeré opravy. „Karlovarský kraj skutečně v letošním roce přispěl na opravu farního kostela sv. Michaela Archanděla v Brložci, a to částkou 200 tisíc korun. Přispívali jsme i loni, příspěvek činil 100 tisíc korun. Letošní částka je vyšší, protože památka je v havarijním stavu a je třeba dokončit etapu opravy střechy. Nyní je věž kostela pouze provizorně zakryta,“ uvedla Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Rekonstrukce kostela bude v tomto roce zřejmě ještě pokračovat. „Podmínkou ovšem je odvodnění budovy kostela, který trpí sněhem a vodou ze silnice vedoucí kolem,“ řekl Petr Henc ze stavebního oddělení Biskupství plzeňského. „V minulém roce jsme byli nuceni odstranit krov z věže. Letos byla věž dovezena zpět do Brložce. Tu jsme museli ještě sestavit. Klempíři ji také pokryli zcela novou titanzinkovou krytinou. Celkové náklady všech oprav jsou 800 tisíc,“ dodal.

Autojeřáb dnes v 10 hodin umístil opravenou střechu zpět na své místo.

Jakub Kopřiva, Lenka Mráziková

Historie Brložce u Štědré

Bohatá historie Brložce u Štědré začíná v polovině 14. století. Ve správě usedlosti se vystřídalo velké množství pánů a leníků, mezi kterými se na čas objevil i císař Karel IV. První písemné záznamy o místní faře a kostele pochází z roku 1358. Dobu husitskou fara ve zdraví přežila, až v roce 1571 bylo zavedeno luteránství. Kostelu s farou se v dalších letech dařilo, ke konci 17. století byl hlavní oltář vyzdoben žlutickým malířem Michaelem Triebelem. O půl století později propadl kostelu veškerý majetek významného faráře Franze X. Hassmanna, který byl za tento dobrý skutek pochován přímo pod oltářem.

Kostel sv. Archanděla Michaela byl původně vystavěn v gotickém slohu. Po ničivých zásazích husitů a Švédů byla v letech 1651–1653 provedena rozsáhlá rekonstrukce a dostavěna věž. V 19. století došlo k několika požárům a kostel se samozřejmě nevyhnul destruktivnímu vlivu obou světových válek. Mezi válkami byl objeven památník se jmény padlých, který se však do dnešní doby nedochoval. Stejný osud potkal i místní zámeček, faru a kapli.

Největší pozornost je v posledních letech věnována především kostelu. Karlovarský kraj pravidelně přispívá na řadu jeho oprav. V roce 2009 byla za pomoci Programu obnovy venkova opravena místní komunikace v obci. Do budoucna se plánuje restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi. Možná se obnoví i kaple.

V obci se kromě kostela nacházely i další památky, bohužel zámeček, fara i kaple u cesty na Toužim již patří minulosti. Dnes zde není ani škola, která byla v obci od r. 1633. V r. 1945, před odsunem, zde žilo 285 obyvatel v šedesáti domech. Dnes má obec 32 obyvatel a většina domů je využívána k rekreaci.