Ta nabídne mladým lidem  šanci vystudovat bakalářský studijní program „Kinantropologie – wellness specialista“.  Nový obor je svým zaměřením vhodný pro oblast lázeňství, kde budou moci studenti vykonávat svou odbornou praxi. 

Úkolem ZČU je zajištění akreditace pro tento studijní program a jeho výuka na území Karlovarského kraje.  Se zahájením studia se počítá v příštím akademickém roce. „Jedná se o obor, který se zabývá strukturou a funkci pohybových činností člověka a který je šitý na míru potřebám Karlovarského kraje. Odborníci z lázeňských a zdravotnických zařízení sestavili profil studenta, jenž by bezprostředně po ukončení studia mohl najít uplatnění právě v těchto zařízeních v našem regionu. Výuku pak bude zajišťovat ZČU,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN). Cílem spolupráce mezi Karlovarským krajem a ZČU je podle hejtmanství snaha o rozšíření možností vysokoškolského vzdělání v regionu v oborech, jež jsou pro něj typické, a tím přispět ke zvýšení spolupráce s místními zaměstnavateli.

Karlovarský kraj se v dohodě zavazuje k aktivnímu vyjednávání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o finanční podpoře studia, k zabezpečení studijní literatury a zabezpečení přístupu k elektronickým informačním zdrojům, a to prostřednictvím Krajské knihovny Karlovy Vary, pobočky v Lidické ulici. „V současné době je možné na území Karlovarského kraje v rámci vysokoškolského vzdělávání studovat obory ekonomické a pedagogické. V dohledné době chystáme ještě rozšířit možnosti studia pedagogických oborů v regionu, a to o bakalářský studijní program v oboru učitelství pro mateřské školy, který budou moci zájemci studovat v kombinované formě,“ doplnil Jindřich Čermák (Piráti), radní pro  školství.