Čtyři varianty rekonstrukce strategického Chebského mostu budou posuzovat představitelé Karlových Varů ve spolupráci s odborníky. Vyplynulo toz posledního jednání zastupitelstva. Účastnil se ho i Tomáš Míčka, expert na statiku mostů, jenž se společností Pontex zpracoval diagnostiku mostu. Ta konstatovala, že je sice ve velmi špatném stavu, ne však v havarijním, a že je ho možné opravit.

„Nabízí se například varianta udělat z něj takzvaný městský most, který by sloužil jako bulvára pěší centrum s průjezdem pouze pro složky integrovaného záchranného systému,“ nastínil Míčka. Zatímco toto řešení počítá s utlumením provozu na mostě, jako opačný extrém se pak nabízí varianta čtyřproudové komunikace. „Ta by si ale vyžádala robustnější provedení, které by bylo pracné. Navíc tomu nejsou nakloněni ani památkáři,“ uvedl statik.

Zbývající dva návrhy se zabývají opravou v rámci současného uspořádání, což znamená dva jízdní pruhy a dva chodníky. „Varianta A je v podstatě velice podobná nynější podobě, jen by se hmotnost mostovky musela více vynášet na pilířích, nikoliv na poprsních zdech. Varianta B je pak návratem k řešení mostu roku 1904, tedy vozovky by byly na kamenném mostě a chodníky pak na přídavných ocelových konstrukcích,“ upřesnil mluvčí radnice Jan Kopál.

Zatím není jasné, kdy padne finální rozhodnutí o podobě mostu. Platnost průzkumu je ale jen pět let. Do tří let by se mělo začít s projektem.