Ač to zní neuvěřitelně, ze Střediska pečovatelské služby, příspěvkové organizace města, se stal takřka noční klub s bujarou zábavou a neomezenou zavírací dobou.

Noční klid tam podle vedení města ruší tři romské rodiny, jejichž osobitá pospolitost, jak zmínil náměstek Tomáš Trtek (ANO), je všeobecně známá. „Ale do pečovatelského a především klidového domu o 54 nájemních bytech takové počínání nepatří,“ zdůraznil Tomáš Trtek.

O večírcích, a to až do ranních pěti hodin, se magistrát dozvěděl z petice zoufalých seniorů, kteří žádají o nápravu. „Obracíme se na vás v tíživé životní situaci a prosíme o pomoc. V pečovatelském domě byla idylka bydlet do doby, než se sem začali umísťovat nepřizpůsobiví občané, a navíc tací, kteří nepotřebují pečovatelské služby. Nyní zde bydlí deset romských občanů oficiálně, a navíc ještě několik, kteří jsou zde neoprávněně. Vykrádají se sklepy, z oken se lijí výkaly a vyhazují zbytky potravin Pak na nich hodují potkani,“ píší senioři vedení města. A žádají o nápravu situace, protože, jak uvádějí, mají právo na klidné stáří. „A o to se hlásíme,“ zdůrazňují.

Problém chce podle náměstka Petra Bursíka (ODS) magistrát řešit prostřednictvím koordinátora prevence kriminality. „Ale taktně, zatím jde o nekomfortní občanské soužití. Pokud by stížnosti pokračovaly, pak město bude záležitost řešit se správcem budovy, tedy se společností, s níž má uzavřenou mandátní smlouvu. V krajním případě neobnoví nájemní smlouvy, které jsou uzavřené na dobu určitou,“ zdůraznil náměstek Trtek.