"Vše bylo zdokumentováno, urny byly dočasně deponovány u hřbitovní správy a následně byly přemístěny do volných schránek v ostatních kolumbáriích na hřbitově v Rybářích," popsal Jan Kopál, tiskový mluvčí karlovarského magistrátu. "O této změně jsou průběžně vyrozumíváni pozůstalí, informace o přemístění schránek z důvodu havárie je zveřejněna i u vstupu do areálu na informační tabuli u kanceláře krematoria."

Tragická nehoda na silnici I/6 v úseku U Střelnice.
Pokuty na smrtelném úseku U Střelnice bude rozdávat karlovarský magistrát

Havárie si vyžádala také opravy podlah a sloupů mezi kolumbárii, ty budou na Památku zesnulých opraveny a dočasně kryty dřevěnou podlahou a opláštěním sloupů. "Přístup k ostatním schránkám bude tedy bezpečně zajištěn. Po dokončení oprav město pořídí rovněž nové kolumbárium," uklidňuje mluvčí s tím, že město Karlovy Vary a tamní hřbitovní správa se omlouvají všem dotčeným pozůstalým za způsobené komplikace. "Věříme, že přesto nenaruší důstojné připomenutí letošní Památky zesnulých."