Několikatýdenní restaurátorské zkoumání relikviáře svatého Maura, který je uložen na Státním zámku a hradu v Bečově nad Teplou, skončilo v pátek 28. května. Při této příležitosti byly poprvé od roku 2002 ze schránky vyjmuty ostatky nejen svatého Maura, ale také dalších svatořečených - Timoteje, Apolináře i Jana Křtitele. Tohoto výjimečného aktu se z bezpečnostních důvodů mohl účastnit pouze velmi úzký okruh badatelů a novinářů z médií vlastněných státem. Stav relikviáře zkoumají odborníci každoročně od roku 2002, co byla dokončená jeho náročná restaurace. Tentokrát byl ale vyňat ze skleněné vitríny a podroben důkladnější analýze. Než se tak stane znovu, bude to zřejmě dlouhá doba.

"Dnes za přítomnosti jeho eminence kardinála Dominika Duky došlo k zapečetění všech ostatků svatých a opětovně byly navráceny do schránky. Jeho eminence do relikviáře jako důkaz tohoto aktu vložila novou autentiku s osobní pečetí," informoval bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

Restaurace Severka v Kraslicích
Hospodští z Karlovarska: Otevření přišlo opět narychlo, jsme ale vděční

Podrobného zkoumání relikviáře i ostatků se ujal opět restaurátor Andrej Šumbera, právě on schránku po jejím nalezení v roce 1985 v hradní kapli v Bečově restauroval několik let. "Kromě zkoumání stavu relikviáře došlo v minulých týdnech také k dokumentaci relikviáře svatého Maura. Fotograf Martin Frouz relikviář podrobně nafotil. Experti pod vedením Jiřího Šindeláře tak budou moci s pomocí těchto fotografií schránku kompletně zdigitalizovat a vytvořit velmi podrobný 3D model. Tento model umožní návštěvníkům poprvé si prohlédnout neuvěřitelně propracované zdobené detaily o rozměrech pouhých milimetrů," upřesnil kastelán. Závěry analýzy jsou skvělé, stav památky, která je druhým nejvzácnějším českým klenotem, je i po téměř dvaceti letech ve výborném stavu.

Maur žil zřejmě ve 2. století, byl to benediktinský opat a po smrti se stal katolickým světcem. Relikviář s jeho ostatky si nechal na zakázku vyrobit příslušník bohatého rodu Rumigny, jenž založil benediktinský klášter v belgickém Florennes. Byl zhotoven pro ostatky svatého Jana Křtitele a svatého Maura, které získal biskup Gérard de Rumigny z katedrály v Remeši. V roce 1838 ho odkoupil tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontini a nechal ho opravit. Rodina Beaufort-Spontini vlastnila panství od roku 1813 do roku 1945. Zemi museli vlastníci po 2. světové válce opustit a relikviář zakopali do podlahy hradní kaple včetně několika lahví vína, jejichž hodnota přesahuje dvacet milionů korun a jde o nejcennější kolekci vín na území Evropy. Tam ho 5. listopadu roku 1985 našel tým kriminalistů pod vedením Františka Maryšky, které k pokladu dovedl hledač, Američan Danny Dougles. Najala si ho rodina Beaufort-Spontini, aby poklad vyzvedl a vyvezl z tehdejšího Československa.

Lékovky a osobní předměty vězňů.
Pietní ceremoniál Jáchymovské peklo uctí památku muklů

Restaurátorské práce na relikviáři trvaly dlouhých 11 let. Relikviář byl rozebrán, očištěn, vzácné kameny vyjmuty a očištěny, poškozené sošky a reliéfy očištěny a pracně opraveny. Odborníci museli vyrobit nové jádro, protože to původní už nebylo k použití. Restaurátorské práce byly dokončeny roku 2002.