To se týká i jejích přítoků – Bílého a Rudného potoka a Limnice. Opatření se nevztahuje na povolené odběry za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro potřeby osobní hygieny a na jiné odběry povolené ve veřejném zájmu.