Ocenění jí bylo uděleno u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených.

Výroční cena je určena osobnostem, které se významným a mimořádným způsobem zasloužily o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům České republiky.

Dagmar Soukupová pracuje ve prospěch osob se zdravotním postižením více než dvanáct let. Při své práci využila celoživotních zkušeností ze zdravotnictví a brzy se stala uznávaným odborníkem v oblasti poskytování zdravotní péče zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům.

Působila jako první předsedkyně Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách a v současné době zastává pozici místopředsedkyně.

Zabývá se zvyšováním odborné a profesní úrovně činností zdravotních pracovníků v sociálních službách a podporou a rozvojem jejich jednotlivých odborností.

„My, kteří máme to štěstí a prožíváme své dny na tomto světě ve zdraví, bychom za to měli být vděční. Velmi si vážím toho, že jsou mezi námi i lidé, kteří věnují svůj čas a energii těm bližním, kteří na rozdíl od nás neměli to štěstí a dlouhé roky nebo i celý život se musí potýkat se zdravotními obtížemi. Tito obětaví lidé si zaslouží naše veřejné uznání,“ uvedl při předávání cen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Kino Čas v Karlových Varech.
Festivalové kino se dočká pořádné střechy