Podle náměstka Čestmíra Bruštíka (NEz) postupují práce podle schváleného harmonogramu a zatím nedošlo k žádné komplikaci. Město za nové rozvody, úpravy povrchu a krenotechnologie, která je nutná k výstřiku Vřídla, zaplatí přes deset milionů korun bez DPH. Cena nové mísy o váze šesti tun je 850 tisíc korun. Na tyto práce město výběrové řízení nevypsalo. Podle náměstka Bruštíka byly zakázky řešeny poptávkou a zvítězila nejlepší nabídka. „Jde nám o čas, protože část Vřídelní kolonády je v havarijním stavu a zároveň jsme chtěli, aby Vřídlo opět tryskalo do zahájení letošní lázeňské sezony," vysvětlil. Z toho důvodu nežádalo město ani o stavební povolení a podle primátora Petra Kulhánka (KOA) se o černou stavbu nejedná. „Vše jsme řešili se stavebním úřadem, památkáři a v kontaktu jsme i s Českým inspektorátem lázní a zřídel," zdůraznili oba. Jenomže stanovisko ČIL k přesunu Vřídla městu stále chybí. „Měli bychom jej obdržet dnes nebo zítra," uvedl včera náměstek Bruštík. To je ale v rozporu s tím, co tvrdí ČIL. „Očekáváme, že stanovisko ČIL k přesunu Vřídla v Karlových Varech bude vydáno během příštího týdne," uvedla Štěpánka Čechová, mluvčí Ministerstva zdravotnictví.

„Jakmile stanovisko ČIL obdržíme, budeme očekávat vydání územního souhlasu s umístěním venkovního výtrysku Vřídla," doplnil Jan Kopál, mluvčí magistrátu. Opozice, především Karlovaráci, ale považují postup města přinejmenším za nelegální a chybějící stavební povolení i rozhodnutí ČIL tvrdě kritizují. Radní si ale stojí na svém a práce stále pokračují.

Souhlasné stanovisko ČIL obdržel magistrát ve čtvrtek.

Venkovní vřídelní mísa byla už podle náměstka Bruštíka odlita a její transport na nové místo včetně instalace je plánován na 10. dubna.

Havarijním stavem Vřídelní kolonády a přesunem Vřídla z objektu kolonády ven na nové stanoviště se zabývalo i březnové karlovarské zastupitelstvo. Zastupitelé vedení města v rámci rozpočtového opatření odsouhlasili uvolnění 4,32 milionu a 6,4 milionu korun, celkem 10,72 milionu korun. „Původně měla druhá částka činit 7,4 milionu korun, rada proto v úterý ještě schválila další rozpočtové opatření, a to navýšení o jeden milion korun, což bude předloženo i do květnového zastupitelstva," uvedl mluvčí Kopál. Celkem tak bude na práce spojené s přesunem Vřídla z městského rozpočtu vyčleněno 11,72 milionu korun.