Karlovy Vary vyhláškou stanovily pouze 32 adresních míst, kde je hazard povoleno provozovat. Stížnost se tak dala automaticky předpokládat. Pokutu antimonopolní úřad následně stanovil na 900 tisíc korun. „Město se dle Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) mělo dopustit porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, když provedlo regulaci míst pro umístnění provozoven hazardu individualizovaným způsobem, který dle jeho názoru nevychází z objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií, přičemž tyto požadavky je třeba naplnit kumulativně,“ stojí v rozhodnutí antimonopolního úřadu.

Ačkoliv město argumentovalo, že existovala kritéria a procedura pro výběr adresních míst, Úřad je toho názoru, že ani tyto nebyly aplikovány důsledně.

„ÚOHS před udělením sankce vyzval město Karlovy Vary, jako účastníka řízení, k vyjádření, zda má zájem v průběhu dalšího správního řízení vstoupit do procedury narovnání,“ vysvětlili náměstci Čestmír Bruštík (nez.) a Michal Riško. Souhlas s procedurou představuje druh zkráceného řízení podmíněného tak zvanou žádostí o narovnání s přiznáním se ke spáchání přestupku a vzdáním se opravných prostředků. „Přičemž po splnění těchto podmínek bude předpokládaná pokuta ve výši cca 900.000 tisíc korun snížena o 20 procent,“ dodali oba. „V praxi to znamená, že město uzná svoji vinu, přijme vyměřenou výši pokuty a správní řízení bude ukončeno tak, že město nebude moci podat řádný opravný prostředek rozklad, čímž se definitivně zbaví i možnosti soudního přezkumu ve správním soudnictví,“ upřesnil Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Město se ale vzepřelo a rada jakoukoliv diskriminaci při regulaci hazardu odmítla. „Pokud jsme pochybili, tak podle zákona, který už byl změněn, a podle nové dikce jsme postupovali správně,“ zdůraznil náměstek Jiří Klsák (KOA). Nový zákon například stanovuje, že výherní a hrací automaty musí mít majitele, na čemž město při tvorbě vyhlášky o hazardu v roce 2013 trvalo. „Rada doporučuje zastupitelstvu, aby nevyužilo návrhu ÚOHS na narovnání a aby zpětně uložilo radě navrhnout zrušení dosavadní vyhlášky omezující hazard a znění nové vyhlášky, a to do konce března,“ uvedli všichni náměstci.