Výběr prací autorky, která si velké renomé vydobyla jako umělkyně pohybující se na rozhraní užitého a volného umění a špičkového řemesla, zde bude vystavený až do konce září.

Jitka Kamencová Skuhravá (*1976) absolvovala Střední umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově, následně vystudovala Fakultu umění a designu Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem a své umělecké vzdělání završila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve sklářském ateliéru Vladimíra Kopeckého. K jejím ve světě nejznámějším pracím patří světelné instalace ve dvou stanicích metra v Dubaji a světelná instalace Infinity, kterou v roce 2012 vyzdobila Český dům na olympijských hrách v Londýně.

Pro karlovarskou výstavu vybrala Jitka Kamencová Skuhravá převážně práce vytvořené ve sklářské huti takzvaně z volné ruky, tedy bez pomoci formy. „Umělkyně nechává na horké sklo působit zemskou gravitaci, povrchové napětí nebo využívá odstředivé síly při pohybu skla na sklářské píšťale. Tento pracovní postup tak dává dílům velmi přirozenou organickou formu. Broušené a ryté struktury citlivě prorůstají daný tvar, přičemž respektují jeho celistvost. Vystavené objekty udivují kultivovanou elegancí díky harmonii jemných barev vrstveného skla a nenásilného tvarosloví. Autorka sama o této poloze své tvorby hovoří jako o radostné relaxaci, což jistě pocítí i návštěvníci výstavy,“ zve k prohlídce kurátor výstav v Sun Gallery Jaroslav Polanecký.