Mělo to ale jeden háček. Sochy z písku za celkem půl milionu korun, které zdobily kolonády i veřejná prostranství města, se postupně rozplynuly a zůstaly po nich pouze fotografie.

V roce 2016 byla v rámci oslav výročí 700 let od narození Karla IV. instalována písková socha Karla IV., která byla umístěna u Mlýnské kolonády, písková socha na téma Zámecká věž, která zkrášlila prostranství před Tržní kolonádou, a pískovou sochu na téma Korunovační klenoty mohli lidé obdivovat ve Smetanových sadech. Tato všechna tři umělecká, nicméně pomíjivá díla stála město 269 000 korun. O rok později byla u příležitosti zahájení lázeňské sezóny odhalena písková socha na téma Vary v pohybu za 115 000 korun a umístěna byla u Mlýnské kolonády. V loňském roce 2018 byla při zahájení lázeňské sezóny instalována písková skulptura na téma T. G. Masaryk na koni za 115 000 korun. Ta zdobila Mlýnskou kolonádu a postupně se hroutila k zemi. Nyní na tomto místě město dokončuje opravu dlažby Mlýnské kolonády.

Pískové sochy autora Tomáše Bosamba měly u části veřejnosti úspěch, ale byly i terčem kritiky. Někteří lidé dokonce minulému vedení města doporučovali, aby nechalo sochy vytvořit ze vznášejících se balónů, což by mělo stejně pomíjivý efekt, ovšem daleko levnější. Od pískových soch ustupuje i současná koalice, která vede město od loňských komunálních voleb (ANO, Karlovaráci a ODS).

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) město na umělecká díla nezanevřelo. Ovšem písek chce nahradit jinými materiály, aby sochy Karlovy Vary zdobily i příští roky a ne jen několik měsíců.

Magistrát tak oprášil myšlenku dokončit sochu Karla IV. z bronzu, vítězného uměleckého návrhu výtvarné soutěže, kterou v roce 2017 vyhlásili k 700. výročí narození Karla IV. zástupci karlovarského Rotary Clubu a Galerie umění. V ní zvítězil námět akademického sochaře Michala Gabriela, který navrhl jezdeckou sochu Karla IV. v nadživotní velkosti. „Se zástupci Rotary Clubu a Kanceláří architektury města (KAM) jsme už zahájili jednání a kancelář požádali o vytipování lokality, kde by socha stála,“ uvedla primátorka. Cenu díla odhaduje magistrát na několik milionů, bývalá radnice předpokládala, že by stála kolem 15 milionů korun.

Až doposud se Karlovy Vary k sochařům a jejich dílům chovaly spíše macešsky než mecenášsky. Originálního sedícího čerta na Tržní kolonádě od Jaroslava Róny odmítli lidé v anketě, a musel tak lázně opustit a stejný osud čekal obelisk Pavla Opočenského, který čněl k nebi před Vřídelní kolonádou.

Veřejnost toto dílo slangově nazývala falickým symbolem a jeho koupi zase odmítli karlovarští zastupitelé. Poslední sochou, kterou město zakoupilo, byl bronzový pomník Tomáše Garriqua Masaryka od karlovarského malíře Jana Kotka. To se psal rok 2007.