Soutěžící měli za úkol uklidit libovolné veřejné prostranství na území krajského města, vše zdokumentovat a zpracovat do prezentace. Soutěž se konala ve čtyřech kategoriích, a to mateřské, základní a střední školy a nepodnikatelské právnické osoby. „Komise se pak shodla na udělení zvláštního uznání také pro paní Bártovou a Frýskovou," uvedl primátor města Petr Kulhánek.

„Je dobré vidět, že se lidé již od nízkého věku učí starat se o své okolí a nebýt k němu lhostejní," doplnil.

První cenu, tedy finanční dar ve výši 10 000 korun, si pak jednotliví vítězové užijí po svém. Například na ZŠ Konečná poputují peníze na speciální účet nemocné žákyně, který jí zřídili její spolužáci.

Po vzájemné dohodě s účastníky soutěže budou prezentace z letošního ročníku postupně doplňovány na Facebookové stránky s názvem Místní Agenda 21 Karlovy Vary, kde budou dány na odiv také veřejnosti.

Vítězové v kategoriích:

1. kategorie Mateřské školy

MŠ Javorová

2. kategorie - Základní školy

ZŠ Konečná 25

3. kategorie Střední školy

OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ

4. kategorie Nepodnikající právnické osoby

Společnost pro trvale udržitelný život 2. skupina