Veřejné popíjení alkoholu na veřejnosti je v Aši od 17. května povoleno jen 1. ledna, 31. prosince a na Pondělí velikonoční. Jindy strážníci městské policie bez milosti zakročí. V platnost tu vstoupila vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti.

„Od vyhlášky si slibujeme zlepšení veřejného pořádku,“ poznamenal místostarosta Aše Pavel Klepáček. „Vznikla především z popudu velitele městské policie Richarda Kosíka,“ doplnil.

„Mohu říct, že nejméně rok zpět už lidé volali po tom, abychom podobnou vyhlášku měli,“ uvedl Richard Kosík, velitel městské policie.

„Její znění vychází hlavně z našich zkušeností. Požadoval jsem také, aby byla jasná a jednoznačně srozumitelná, a to se podařilo,“ sdělil.

Vyhláška konkretizuje, kde je zakázáno alkohol požívat. Je to na všech autobusových zastávkách v obvodním území města Aše a v okruhu 50 metrů od nich, v okruhu 100 metrů od budov škol a školských zařízení, na veřejně přístupných dětských hřištích, sportovištích a v okruhu 100 metrů od nich.

Zejména dětské hřiště v sadech Míru trpí řáděním podnapilých vandalů.

Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, na veřejná prostranství při konání kulturních a jiných akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem Aš, či obdobných akcích oznámených městu Aš, pokud si jiný pořadatel zažádal o výjimku z tohoto zákazu.

Za porušení vyhlášky hrozí pokuta až do 30 tisíc korun a zabavení předmětné věci.